Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-05-25 07:21:00

W dniu 29 maja 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się VIII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”, organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Konferencja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego to wydarzenie cykliczne, w trakcie którego omawiane są najistotniejsze problemy z zakresu prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z implementacją międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymiana poglądów między prawnikami i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.prawo.ug.edu.pl/mph.

 

 

 
loguj