Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-05-27 07:47:00

Zapraszamy do udziału w Sesji Naukowej pt. Mapa w Służbie Społeczeństwu, która odbędzie się 30 maja 2015 roku o godz. 11.00 w Instytucie Geografii UG. Sesja jest jednym z punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy.

Podczas sesji wystąpią osoby mocno związane z kartografią , m.in. profesorowie: E. Bielecka (WAT), Z. Kozieł (UMK), Z. Zwoliński (UAM), M. Baranowski (IGIK), J. Fac-Beneda (UG).

Od 1 stycznia 2015 roku Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (MAK), przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych, rozpoczęła obchody Międzynarodowego Roku Mapy (MRM). Z inicjatywy Narodowego Członka MAK, czyli Instytutu Geodezji i Kartografii w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju został powołany Krajowy Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Mapy .

Międzynarodowy Rok Mapy jest inicjatywą środowiska kartografów ukierunkowaną na inne środowiska i na całe społeczeństwo. Celem MRM jest promocja i popularyzacja mapy w społeczności ogólnoświatowej, krajowej, regionalnej i lokalnej poprzez ukazanie jej jako bogatego i użytecznego środka przekazu informacji.

 

Obchody Międzynarodowego Roku Mapy mają za zadanie:

• uczynić mapę  bardziej przystępną dla społeczeństwa,

• przedstawić jak mapy i atlasy  mogą być używane w społeczeństwie,

• wskazać, jak technologia informacyjna  może być stosowana w dostępie do geoinformacji i jak samemu można opracowywać mapy,

• zaprezentować różne typy map i sposoby ich wykonania,

• zaprezentować technologię produkcji map i atlasów,

• wykazać potrzebę trwałego rozwoju infrastruktury informacji geograficznej.

 

30 maja 2015, godz. 11:00

Instytut Geografii UG

ul. Bażyńskiego 4, audytorium S-209

80-952 Gdańsk

 
loguj