Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-09-18 09:43:00

W nowym roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim działalność rozpocznie Instytut Konfucjusza. Powstał po kilku latach starań i tym samym Gdańsk dołączył do elitarnego grona czterech miast w Polsce – Instytut Konfucjusza przy UG jest piąty – prowadzących Instytuty Konfucjusza. Ich głównym zadaniem jest promocja szeroko rozumianej kultury chińskiej i języka chińskiego.

 

Starania o powołanie Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Gdańskim trwały od 2009 roku. Dzięki aktywnej współpracy UG z chińskimi uczelniami, instytucjami oraz przedsiębiorstwami w zakresie badań naukowych i kształcenia tę ideę udało się zrealizować. W kwietniu 2014 roku w Chinach została podpisana umowa, na mocy której Uniwersytet Gdański wspólnie z China Youth University of Political Studies prowadzi piąty Instytut Konfucjusza w Polsce. Powołanie Instytutu jest dopełnieniem dotychczasowej współpracy UG z Chinami – łącznie to 13 umów o współpracy, wymiana studencka, doktorantów,  nauczycieli akademickich, powołanie sinologii, prowadzenie filologii polskiej dla studentów chińskich na chińskich uczelniach, a także kilkadziesiąt sympozjów, konferencji, spotkań i imprez promujących kulturę i język chiński.

 

Uroczyste otwarcie Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Gdańskim  rozpocznie się 21 września o godz. 10.30, ale swoją działalność placówka rozpoczęła już 7 września. Instytut Konfucjusza na UG będzie zajmował się szeroko rozumianą promocją języka i kultury chińskiej na Pomorzu, będzie to także wsparcie dla prowadzonej na Uniwersytecie Gdańskim sinologii. Będą to przede wszystkim: nauka języka chińskiego, certyfikowane kursy, zajęcia, spotkania i wystawy przybliżające kulturę i zwyczaje Chin, spotkania, wystawy. Najlepsi spośród uczniów będą mogli ubiegać się o wyjazd do Chin w ramach stypendiów konfucjańskich. Oferta  Instytutu Konfucjusza na UG  przeznaczona  dla wszystkich zainteresowanych.

 

W uroczystości udział wezmą m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni,  Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko, przedstawiciele Chipolbrok, a także dyrektorzy IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i Liceum w Rumii  wraz z młodzieżą.

 

Stronę chińską reprezentować będą: Pani Minister Xu Lin z Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego, Pan J.E. Sun Yuxi Ambasador ChRL w Polsce, Pani J.E.  Liu Yuanyuan Konsul Generalna ChRL w Gdańsku oraz J.M. Rektor CYU prof. Wang Xinging. Uniwersytet Gdański reprezentować będą władze rektorskie, dziekani wydziałów oraz Senatorowie UG. Uroczystość poprowadzi Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Rozpoczęcie ceremonii otwarcia Instytutu Konfucjusza
 • Uroczyste odsłuchanie hymnów Polski i Chin
 • Powitanie gości przez J.M. Rektora UG prof. Bernarda Lammka
 • Przemówienie J.M. Rektora UG prof. Bernarda Lammka
 • Przemówienie Pani Minister Xu Lin
 • Przemówienie J.M. Rektora CYU prof. Wang Xinging
 • Przemówienie J.E. Sun Yuxi Ambasadora ChRL w Polsce
 • Przemówienie J.E.  Liu Yuanyuan Konsul Generalnej ChRL w Gdańsku
 • Wyróżnienie przez J.M. Rektora UG prof. Bernarda Lammka Pani Minister Xu Lin złotym medalem Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uroczyste przecięcie wstęgi przez Rektora UG prof. Bernarda Lammka, Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Panią Minister prof. Małgorzata Omilanowska, J.E. Sun Yuxi Ambasadora ChRL w Polsce (J.E. Konsul Generalną ChRL w Gdańsku), Panią Minister Xu Lin, Rektora CYU prof. Wang Xinging oraz odsłonięcie tablicy
 • Występ chóru Uniwersytetu Gdańskiego
 • Zwiedzanie Instytutu Konfucjusza i okolicznościowej wystawy

 

Instytut Konfucjusza w Gdańsku mieści się na ul. Bażyńskiego 1a w kampusie UG w Gdańsku Oliwie (w budynku dawnego rektoratu). Ofertę zajęć w nadchodzącym semestrze można znaleźć na stronie: http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/instytut_konfucjusza/oferta

 
loguj