Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-09-25 07:43:00

Profesor Jerzy Błażejowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2016-2018. Jest to pierwszy naukowiec z Gdańska, który będzie sprawował tę zaszczytną funkcję. Władze PTChem wybierane są co dwa lata, a zadaniem organizacji jest propagowanie rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa.

Wybór nowych władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jest  to największe wydarzenie naukowe dla polskich chemików, a tegoroczna, 58. edycja, odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim.   Naukowcy dyskutują między innymi o wykorzystaniu chemii w naszym otoczeniu i w życiu codziennym – o nowoczesnych technologiach chemicznych, nowych lekach czy wykorzystaniu nanocząstek w ochronie zdrowia człowieka i środowiska. Uniwersytet Gdański gości około tysiąca uczestników z całej Polski oraz znaczną liczbę gości zagranicznych.

Jednym z wydarzeń tegorocznego Zjazdu były wybory nowych władz PTChem. Środowisko naukowe zaufaniem obdarzyło prof. Jerzego Błażejowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2016-2018. Swoją funkcję nowy prezes zacznie pełnić od 1 stycznia  2016 roku. Warto dodać, że po raz pierwszy prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego został naukowiec z Gdańska.

W czasie tegorocznego Zjazdu profesor Jerzy Błażejowski otrzymał również Medal Prezydenta Miasta Gdańska w dowód uznania, szacunku oraz w podziękowaniu za wybitne zasługi dla polskiej nauki oraz medal im. W. Świętosławskiego w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju analizy termicznej i kalorymetrii przyznany przez Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski jest wybitnym specjalistą w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, termodynamiki i kinetyki chemicznej, fotochemii i spektroskopii oraz chemii środowiska. Pełnił wiele prestiżowych funkcji; przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP a także zespołu przygotowującego ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Aktualnie jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych i Zespołu Odwoławczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również członkiem wielu towarzystw chemicznych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Fotochemicznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, w którym sprawuje funkcję prezesa oraz Polskiego Klubu Ekologicznego. Na Uniwersytecie Gdańskim pełnił między innym funkcję dyrektora Instytutu Chemii UG i dziekana Wydziału Chemii. Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz nagrodą Międzynarodowej Konfederacji Analizy Termicznej i Kalorymetrii „The 2012 TA Instruments-ICTAC Award”. 

Celem Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest propagowanie  rozwoju nauk chemicznych i szerzenie wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa. PTChem organizuje między innymi posiedzenia i zjazdy naukowe chemików, a także publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe. Wydaje własne czasopisma naukowe, zakłada biblioteki i zbiory oraz prowadzi Muzeum imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Organizuje również zwiedzanie zakładów naukowych i przemysłowych, sprawuje merytoryczną opiekę nad Olimpiadą Chemiczną i współpracuje z Kołami Naukowymi studentów-chemików.  Przyznaje nagrody i inne wyróżnienia w dziedzinie chemii oraz udziela informacji z zakresu chemii władzom państwowym i organizacjom społecznym.

Informacje na temat 58. Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego znajdują się na stronach: http://chemia.ug.edu.pl/   http://ptchem2015.ug.edu.pl/pl/

Informacje na temat Polskiego Towarzystwa Chemicznego: http://www.ptchem.pl/

 

dr Beata Czechowska-Derkacz

rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 
loguj