Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2016-09-12 09:01:00

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” rozpoczyna realizację 5. edycji projektu „Indeks Marzeń”. 9 laureatów konkursu otrzyma dziewięciomiesięczne stypendia w każdorazowej   wysokości 1000 złotych (brutto).

 

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

– zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów

– wynik egzaminu maturalnego

– zaświadczenie o przyjęciu na studia

– zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących)

– list motywacyjny

 

W liście motywacyjnym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium.

 

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

 

Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” dostępny jest na stronie www.mimowszystko.org

 

Dokumenty należy przesłać do 30 września 2016 roku pod adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI

lub pod adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org, wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 października 2016 roku.

 
loguj