Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2016-12-01 14:33:00

II MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA

KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU:

 

„W ŚWIETLE I CIENIU IDEI PEDAGOGICZNYCH”

ANTON MAKARENKO

 

HONOROWY PATRONAT

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

i

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny


ORGANIZATORZY

 

ZAKŁAD BADAŃ NAD DZIECIŃSTWEM I SZKOŁĄ

INSTYTUTU PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

WSCHODNIOEUROPEJSKI INSTYTUT PSYCHOLOGICZNY (KIJÓW, UKRAINA)

 

PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. H. SKOWORODY W PEREJASŁAWIU CHMIELNICKIM, UKRAINA

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. nadzw. (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku)

dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Romuald Grzybowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański)

prof. zw. dr hab. Irina Manokha (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologiczny, Kijów)

prof. zw. dr hab. Victor Kocur (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki)

prof. zw. dr hab. Sergei Ryk (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

prof. zw. dr hab. Ewa Szatan (Uniwersytet Gdański)

dr Wojciech Siegień (Uniwersytet Gdański)

dr Grażyna Szyling (Uniwersytet Gdański)

dr Yaroslava Vasylkevych (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki)

 

PATRONAT MEDIALNY

 

Radio MORS, Gazeta Uniwersytecka

 

Konferencji towarzyszą prace plastyczne młodzieży z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

 

WTOREK, 6 GRUDNIA 2016 ROKU

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

(hall przy wejściu głównym do budynku Wydziału Nauk Społecznych)

 

UROCZYSTA INAUGURACJA

Godzina 10.00, Sala Rady Wydziału S329 (poziom 300)

 

  • Otwarcie konferencji

          Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

          dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny

  • Wystąpienie w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza: Wiceprezydent M. Gdańska Piotr Kowalczuk oraz Anna Kieturakis, Pełnomocnik Prezydenta M. Gdańska ds. Współpracy z Europą Wschodnią.
  • Wystąpienie Dyrektora Instytutu Pedagogiki dr hab. Romualda Grzybowskiego, profesora nadzwyczajnego
  • Wprowadzenie w tematykę konferencji

         prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą: Makarenko, Dewey, Neil –odmiany          koncepcji rozwoju przez wspólnotę

 

OBRADY PLENARNE (I)

Godzina 10.30 – 12.00, Sala Rady Wydziału S329

 

Obradom przewodniczy: prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

 

prof. Sergij Ryk, dr Yaroslava Vasylkevych, Ukraina

Проблемы педагогической этики в работах А. Мкаренко

 

prof. Alexander Polonnikov, Białoruś

Symboliczne praktyki edukacji. Doświadczenie A. S. Makarenki w postsocjalistycznym dyskursie pedagogicznym

 

dr hab. Tomasz Gmerek, prof. nadzw., Polska

Procesy indoktrynacji mniejszości etnicznych w północnych obszarach ZSRR (na przykładzie podręczników dla dzieci)

 

GODZINA 12.00 - 12.30: PRZERWA NA KAWĘ

 

OBRADY W SEKCJACH (I)

Godzina 12.30 – 13.30

 

SEKCJA NR 1, Sala Rady Wydziału S329

 

Obradom przewodniczy: dr hab. Zdzisław Aleksander, profesor nadzwyczajny

 

dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. nadzw., Polska

Makarenko, Korczak i Freinet w jednym szeregu, czyli o pewnym nadużyciu w polskiej myśli pedagogicznej


dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw.; dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. nadzw.; dr Longina Strumska-Cylwik, Polska

Makarenkowskie odczyty o wychowaniu dla rodziców w optyce foucaltowskiej kategorii urządzania


dr Еlena J. Szurupowa, Rosja

Ценностно-смысловая сфера младших школьников как отражение социальной ситуации в обществе

 

dr Tamara Hovorun, dr Yaroslava Vasylkevych, dr Oksana Kikinezhdi, Ukraina

Gender in the pedagogical heritage of Anton Makarenko

 

SEKCJA NR 2, sala S427

 

Obradom przewodniczy: prof. dr hab. Ewa Szatan

 

prof. dr hab. Ewa Szatan, Polska

Idee A. Makarenki w polskim szkolnictwie muzycznym czasów PRL – z doświadczeń biograficznych

 

doc. Nina L.Sungurowa, Rosja

The ideas of A. Makarenko and the problems of childhood and youth social psychology: from the traditional game to computer Technologies

 

dr hab. Maria Groenwald, prof. nadzw., Polska

Inspirujący A. Makarenko. Z analizy hieroglifów na „Dziełach”

 

dr Grażyna Szyling, Polska

Regulaminy i wymagania. Współczesne polskie rozwiązania edukacyjne w kontekście koncepcji pedagogicznej Antona Makarenki

 

mgr Małgorzata Pilecka, Polska

Narzędzie w rękach władzy. Obraz świata społecznego w rosyjskich i polskich piosenkach dziecięcych

 

GODZINA 13.30 - 15.00: OBIAD, Sala A311

 

OBRADY PLENARNE (II)

Godzina 15.00 – 17.00, Sala Rady Wydziału S329

 

Obradom przewodniczy: prof. Irina Manokha

 

dr hab. Romuald Grzybowski, prof. nadzw., Polska

Sytuacja dziecka, rodziny i szkoły w pierwszych dziesięcioleciach ZSRR jako źródło i punkt odniesienia dla systemu pedagogicznego A. Makarenki

 

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Polska

Dyrektywność w procesie tworzenia - wywrotowy oksymoron? Rozważania na marginesie kreacji teatralnej

 

prof. Ivan Bekh, Ukraina

Виховний проект А. Макаренка у контексті сучасної гуманістичної парадигми

 

prof. dr hab. Marek Sokołowski, Polska

Ideologiczna mobilizacja. Polskie kino lat 1949-1955 wobec realizmu socjalistycznego

 

GODZINA 17.00 - 17.30: PRZERWA NA KAWĘ

 

OBRADY W SEKCJACH (II)

Godzina 17.30 – 18.30

 

SEKCJA NR 3, Sala Rady Wydziału S329

 

Obradom przewodniczy: dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. nadzw.

 

dr Małgorzata Cackowska, Polska

Awangarda z rewolucją i bez niej. Polityczne konteksty powstawania książek obrazkowych dla dzieci

 

dr Jolanta Sokołowska, Polska

Makarenko i dzieci ulicy – między miłością a zniewoleniem

 

dr Radosław Breska, Polska

W poszukiwaniu samorodków. Refleksje pedagoga praktyka na temat myśli Antona Makarenki

 

dr Małgorzata Turczyk, Polska

SZOK – jako kategoria w dyskusji o przemocy wobec dzieci

 

SEKCJA NR 4, sala S427

 

Obradom przewodniczy: dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw.

 

dr Olga K. Logvinova, Rosja

The Ideas of A.S. Makarenko in the Theory and Practice of Modern Social Pedagogy

 

dr Maksymilian Chutorański, Polska

Nie(tylko) ludzki kolektyw edukacyjny. Między inspiracjami prac Makarenki a Latourem

 

dr Karolina Starego, Polska

Od pedagogiki kolektywu do pedagogiki kolektywizującej. Koncepcja Antona Makarenki w świetle edukacji demokratycznej

 

dr Andrzej Kołakowski, Polska

Poglądy Antona Makarenki jako teoretyczna podstawa organizacji instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w świetle czasopism pedagogicznych z okresu PRL

 

GODZINA 19.15: UROCZYSTA KOLACJA, WNS UG, Sala A 311

 

ŚRODA, 7 GRUDNIA 2016 ROKU

 

OBRADY PLENARNE (III)

Godzina 9.00 – 11.30, Sala Rady Wydziału S329

 

Obradom przewodniczy: doc. Nina L. Sungurowa

 

prof. Irina Manokha, Ukraina

Education and Ideology: Anton Makarenko and others

 

prof. Zhanna Petrochko, Ukraina

Роль А. Макаренка через призму національних пріоритетів в сучасних умовах

 

prof. Natalja Karabushchenko, Rosja

Anton Makarenko’s Idea of “New Man” Upbringing and the Formation of Modern Intellectual Elite: General and Special Aspects

 

prof. Igor Aleksejchuk, dr Julia Jashchishina, Rosja

З досвіду впровадження здоровязберігаючіх технологій у вищій школі.

 

dr hab. Jakub Sadowski, Polska

Film "Bezdomni" ("Путевка в жизнь") Nikołaja Ekka w kontekście kultury modelu rewolucyjnego i założeń pedagogiki Makarenkowskiej

 

GODZINA 11.30 - 12.15: PRZERWA NA KAWĘ

 

OBRADY W SEKCJACH (III)

Godzina 12.15 – 13.30

 

SEKCJA NR 5, Sala Rady Wydziału S329

 

Obradom przewodniczy: prof. Sergij Ryk

 

dr Zlata Boyko, Rosja

Макаренко А.С. и современная российская школа

 

Natalia Chmielko, Volodymyr Chmielko, Ukraina

Z praktyki pracy metodą A. Makarenki

 

dr Yalentyna Kyrychenko, Ukraina

Профілактика девіантної поведінки у педагогічній спадщині А.Макаренка

 

dr Tetiana Okushko, Ukraina

Роль дитячого об’єднання у вихованні громадянина у контексті ідей А.С.Макаренка

 

dr Wojciech Siegień, Polska

Przed Makarenką - awangardowe eksperymenty z kolektywnym wychowaniem w Rosji

 

SEKCJA NR 6, sala S427

 

Obradom przewodniczy: dr hab. M. Groenwald, prof. nadzw.

 

dr Sylwia Różycka-Jaroś, Polska

Sytuacja prawna dzieci w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie oddziaływania systemu Makarenki

 

dr Oksana W. Gorodecka, Rosja

Педагогические взгляды Антона Макаренко на формирование морально-этических ценностей и качеств личности школьника

 

mgr Sandra Frąckowiak, Polska

Socjalizacja wtórna z perspektywy działalności Antona Makarenki

 

mgr Paulina Siegień, Polska

Dziedzictwo A. Makarenki we współczesnej Rosji w kontekście funkcjonowania ruchów młodzieżowych

 

mgr Aleksandra Lepa, Polska

Niepełnosprawny i homoseksualny. Marginalizacja społeczna czy samowykluczenie?

 

dr Sylwester Zielka, Polska

Socjalistyczny funkcjonalizm Antona Makarenki

 

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Godzina 13.30, Sala Rady Wydziału S329

 

GODZINA 14.00 LUNCH, Sala A311

 

UCZESTNICY KONFERENCJI

1.

prof. Igor Aleksejchuk

Doniecki Państwowy Uniwersytet Medyczny, Ukraina

2.

prof. Ivan Bekh

Instytut Problemów Wychowania Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych

3.

prof. Natalja B. Karabushchenko

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

4.

prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Uniwersytet Gdański

5.

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Uniwersytet Śląski w Katowicach

6.

prof. Irina Manokha

Wschodnioeuropejski Instytut Psychologiczny, Ukraina

7.

prof. Zhanna Petrochko

Instytut Problemów Wychowania Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych

8.

prof. Alexander Polonnikov

Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś

9.

prof. Sergij Ryk

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki, Ukraina

10.

prof. dr hab. Marek Sokołowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11.

prof. dr hab. Ewa Szatan

Uniwersytet Gdański

12.

dr hab. Zdzisław Aleksander, prof. nadzw.

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

13.

dr hab. Tomasz Gmerek, prof. nadzw.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14.

dr hab. Maria Groenwald, prof. nadzw

Uniwersytet Gdański

15.

dr hab. Romuald Grzybowski, prof. nadzw.

Uniwersytet Gdański

16.

dr hab. Małgorzata Lewartowska – Zychowicz,

prof. nadzw.

Uniwersytet Gdański

17.

dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska, prof. nadzw.

Uniwersytet Gdański

18.

dr hab. J. Sadowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

19.

doc. Nina L. Sungurowa

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

20.

dr Zlata Boyko

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

21.

dr Radosław Breska

Uniwersytet Gdański

22.

dr Małgorzata Cackowska

Uniwersytet Gdański

23.

dr Maksymilian Chutorański

Uniwersytet Szczeciński

24.

dr Oksana W. Gorodecka

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

25.

dr Tamara Hovorun

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki, Ukraina

26.

dr Julia Jashchishina

Donbaska Państwowa Akademia Budowania Maszyn, Ukraina

27.

dr Oksana Kikinezhdi

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki, Ukraina

28.

dr Andrzej Kołakowski

Uniwersytet Gdański

29.

dr Yalentyna Kyrychenko

Instytut Problemów Wychowania Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych

30.

dr Olga K. Logvinova

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

31.

dr Tetiana Okushko

Instytut Problemów Wychowania Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych

32.

dr Sylwia Różycka-Jaroś

Uniwersytet Warszawski

33.

dr Wojciech Siegień

Uniwersytet Gdański

34.

dr Jolanta Sokołowska

Uniwersytet Gdański

35.

dr Karolina Starego

Uniwersytet Gdański

36.

dr Longina Strumska-Cylwik

Uniwersytet Gdański

37.

dr Elena J. Szurupowa

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

38.

dr Grażyna Szyling

Uniwersytet Gdański

39.

dr Małgorzata Turczyk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

40.

dr Yaroslava Vasylkevych

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody, Perejasław Chmielnicki, Ukraina

41.

dr Sylwester Zielka

Uniwersytet Gdański

42.

Natalia Chmielko

Kijów, Ukraina

43.

Volodymyr Chmielko

Kijów, Ukraina

44.

mgr Aleksandra Lepa

Uniwersytet Gdański

45.

mgr Sandra Frąckowiak

Uniwersytet Gdański

46.

mgr Małgorzata Pilecka

Uniwersytet Gdański

47.

mgr Paulina Siegień

Uniwersytet Gdański

48.

Sabina Alieva

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

49.

Aleksy Dazuk

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

50.

Anastasia Kuvaewa

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

51.

Sofia Shelestova

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

52.

Nadeshda Solomakhina

Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosja

 
loguj