Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2017-03-27 20:15:00

W kolejnym odcinku audycji Godzina Dziekańska gościmy dziekana największego wydziału Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. od tego roku akademickiego sprawuje funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UG. W naszej audycji usłyszycie dlaczego warto studiować filologię, jak powinien wyglądać kanon lektur i gdzie najlepiej jeździć na narty.

- Dane rekrutacyjne pokazują jednoznacznie, że na Wydziale Filologicznym prowadzimy kierunek studiów, który cieszy się największym zainteresowaniem maturzystów. – mówi prof. Maciej Michalski – Jest to Skandynawistyka, gdzie mamy ponad 10 kandydatów na jedno miejsce. Zresztą pięć z dziesięciu najbardziej popularnych kierunków rekrutacyjnych na UG w zeszłym roku to właśnie kierunki z naszego wydziału. Wśród bardzo popularnych mogę jeszcze wymienić Iberystykę i Sinologię. Są to obszary może mniej medialnie nośne, bo oczywiście świat anglosaski dominuje w mediach, ale trafiają tam świetni studenci, którzy nie mają później problemów z pracą.

Dziekan Wydziału Filologicznego podkreślał też bardzo intensywną współpracę wydziału z instytucjami kultury.

- Współpracujemy, m.in. z Gdyńskim Centrum Filmowym w zakresie studiów na kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej - – mówi prof. Maciej Michalski – Pierwszy rocznik studiów pierwszego stopnia na tym kierunku teraz będzie kończył studia i na ostatnim Senacie UG otrzymaliśmy zgodę na uruchomienie studiów drugiego stopnia w tym zakresie. Studiują tam studenci bardzo zaangażowani w życie studenckie, bardzo aktywni artystycznie. Mamy takie kierunki jak właśnie Wiedza o Filmie, jak Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, Wiedza o Teatrze i Teatrologii, na które to kierunki trafiają nie tylko osoby z zacięciem badawczo-naukowym czy organizacyjnym, ale też po prostu artystycznym. Dlatego na tych kierunkach część zajęć została pomyślana tak, żeby miały charakter warsztatowy, przygotowujący do pracy filmowca, artysty.

Profesor wskazywał też na rolę jaką kultura i literatura odgrywają w naszym życiu.

- Literatura jest nam potrzebna, żebyśmy lepiej potrafili wyrażać nasze doświadczenia, emocje, żebyśmy lepiej rozumieli siebie – mówił dziekan Wydziału Filologicznego. – Żeby móc propagować literaturę wśród młodego pokolenia, musimy zacząć od tego, żeby pokazać im, że literatura jest do czegoś potrzebna. Przepraszam, że mówię tak pragmatycznie, bo można byłoby wejść do świata idei, wartości, marzeń i od tej strony literaturę przedstawiać, ale wydaje mi się, że ten cel, który jednocześnie jest taki emocjonalny, ważny , egzystencjonalny, ale i pragmatyczny, czyli właśnie taki, że literatura pozwala nam lepiej wyrażać i rozumieć siebie, lepiej komunikować się z innymi, ten cel jest jednym z ważniejszych jeśli chodzi o uczenie literatury na każdym etapie edukacji, na studiach również. Pytanie czy zawsze nam się udaje tak uczyć naszych uczniów i studentów.

Całego wywiadu z prof. Maciejem Michalskim, dziekanem Wydziału Filologicznego można posłuchać w audycji Godzina Dziekańska we wtorek o godzinie 11.05 i w środę o godzinie 12.05. Wcześniejsze rozmowy z dziekanami wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego są dostępne na stronie Radia MORS.

 
loguj