Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2017-05-04 12:50:00

Koło Naukowe Prawa Karnego UG oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego UMK mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. „Wpływ uwarunkowań kulturowych na prawo karne”, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wpływ zróżnicowań kulturowych społeczeństw na prawo karne bez wątpienia staje się zjawiskiem zyskującym coraz większą uwagę wśród badaczy. Globalizacja pociąga za sobą multikulturalizm społeczeństw. W tych warunkach pojawiają się pytania: jaki wpływ powinna mieć przynależność sprawcy przestępstwa do odmiennej kultury na jego odpowiedzialność karną? jak w takich warunkach zmienia się prawo karne? Organizatorzy poprzez niniejszą konferencję pragną wpisać się w ten nurt. Jej tematyka koncentruje się wokół zagadnień społeczno-kulturowych uwarunkowań prawa karnego, w tym reakcji na przestępstwo, oraz etiologii i fenomenologii przestępczości. Stąd też organizatorzy zachęcają do zgłaszania wystąpień wpisujących się w następujące obszary badawcze:

- przestępstwa motywowane kulturowo,

- Cultural defence a wyłączenie lub złagodzenie odpowiedzialności karnej,

- reakcja na przestępstwo a kultura,

- procesowa problematyka obrony przez kulturę oraz kulturowe przeobrażenia w procesie karnym.


Konferencję rozpocznie panel ekspertów, podczas którego prelegenci skupią się na zagadnieniu tzw. obrony przez kulturę.

Uczestnictwo bierne nie jest obwarowane żadnymi warunkami. Należy je zgłosić do dnia 17 maja, na adres: knpkugkonferencja@gmail.com, w treści podając imię, nazwisko, nazwę uczelni, kierunek oraz rok studiów. Nie ma przeszkód, aby w konferencji uczestniczyły osoby niebędące studentami. W takim przypadku prosimy o podanie afiliacji.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1696681470624753/

Zapraszamy!

 
loguj