Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2017-09-19 18:10:00

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Program START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jego celem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy przed trzydziestką w trudnych początkach kariery, tak aby mogli oni w pełni poświęcić się pracy naukowej. Każdy laureat może liczyć na wsparcie w wysokości ponad 20 tys. zł rocznie. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.  

Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy „w nauce”
i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej
- mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość
i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna - wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów. Stypendia trafiają do tych, którzy na dzień składania wniosku mają już takie dokonania naukowe, które budzą podziw recenzentów i ekspertów – mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

Jedną ze stypendystek w programie START jest matematyczka, dr Hanna Wojewódka
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naukowo zajmuje się teorią informacji kwantowej. Wyniki jej prac, prowadzonych wspólnie z badaczami z Polski i z USA, dotyczących generowania liczb losowych w oparciu o system kwantowo-mechaniczny, mają szansę na praktyczne zastosowanie m.in. w kryptografii. Bardzo się cieszę, że ktoś docenił moją pracę. Jest to ogromne wyróżnienie, dodaje mi wiary i pozwala dalej pracować z pełną energią – mówi dr Wojewódka. 

Nabór do programu START (konkurs 2018) jest już otwarty. Wnioski można składać do 31 października br.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest robiona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2017 r. włącznie FNP przyznała 3 436 stypendiów na kwotę 75,5 mln zł. Konkurs o stypendium START jest organizowany raz w roku. Fundacja przyznaje w nim około 100 stypendiów. Współczynnik sukcesu wynosi ok. 10 %.

 

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 
loguj