Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2018-05-25 06:21:00

Zespół z Katedry Technologii Środowiska, po kierownictwem prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej, opublikował książkę na temat fotokatalizy heterogenicznej w obecności tlenków metali. Pierwsze wydanie książki zatytułowanej Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application ukazało się w kwietniu tego roku nakładem wydawnictwa Elsevier. W książce omówiono zarówno podstawy procesów fotokatalitycznych zachodzących na powierzchni półprzewodników jak i wymogi dotyczące tlenków metali stosowanych w tym procesie. Książka zawiera również informacje dotyczące najważniejszych zastosowań fotokatalizy, tj. usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej i gazowej, produkcji wodoru, wykorzystania procesów fotokatalitycznych w syntezie chemicznej a także zastosowania w medycynie i materiałach budowlanych.

Zespół autorów (kolejność alfabetyczna): Bajorowicz B., Gołąbiewska A., Grabowska E., Kobylański M., Malankowska A., Marchelek M., Mazierski P., Nadolna J., Paszkiewicz-Gawron M., Pieczyńska A. oraz Zaleska-Medynska A.

 
loguj