Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2018-09-09 14:15:00

17 i 18 września 2018 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, w którym udział wezmą wybitni polscy uczeni. Problematykę obrad naukowych stanowić będą "Kontakty językowe: historia i współczesność".

Uroczyste otwarcie zjazdu odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii (Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 51).

Podczas obrad plenarnych referaty wygłoszą pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego:

 • prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska, Socjolingwistyczne determinanty powstania urbanolektu Gdańska - Danziger Missingsch,
 • dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw., Kontakty językowe w Finlandii.

Patronatem honorowym Zjazd PTJ objęli:

 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw.
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 • Komitet Językoznawstwa PAN
 • Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Patronat medialny:

 • Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Radio Mors
 • Zatoka Nauki.

Komitet organizacyjny zjazdu:

 • dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. – przewodnicząca
 • dr Krystyna Data – zastępca przewodniczącej
 • mgr Marta Noińska – sekretarz
 • dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw.
 • dr Ewa Konefał
 • dr Wanda Stec
 • mgr Karolina Wielądek.

Informacje również na stronie WWW Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

 
loguj