Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-07-19 09:20:00
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie biochemia Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Wydział Chemii UG jest pierwszą w Polsce jednostką akademicką posiadającą te uprawnienia  (do tej pory uprawnienia takie posiada jedynie Instytut Chemii Bioorganicznej PAN).
 
Wydział Chemii UG od początku swojej działalności związany jest z badaniami na pograniczu chemii i biologii. Dyscyplina biochemia silnie reprezentowana była w znakomitych szkołach naukowych ojców założycieli Wydziału, prof. dr. hab. Gotfryda Kupryszewskiego (chemia peptydów i białek), prof. dr. hab. Bogdana Liberka (badania strukturalne biomolekuł) czy prof. dr. hab. Janusza Sokołowskiego (chemia i biochemia cukrów). Wraz z powstaniem Wydziału rozpoczął się gwałtowny rozwój tej dyscypliny, zwłaszcza poprzez kształcenie kadr własnych, zatrudnianie specjalistów z obszaru biochemii i biotechnologii z zewnątrz oraz powoływanie nowych jednostek organizacyjnych parających się badaniami w zakresie biochemii, chemii biologicznej i bioorganicznej, biotechnologii molekularnej oraz analityki  biochemicznej.
 
W tej chwili na Wydziale z dyscypliną biochemia związanych jest bezpośrednio 15 zespołów badawczych: Pracownia Analizy Związków Naturalnych, Pracownia Inżynierii Genetycznej, Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych, Pracownia Chemii Bioorganicznej, Pracownia Analityki Biochemicznej, Pracownia Chemii Związków Biologicznie Czynnych, Pracownia Chemii Medycznej, Pracownia Fotobiofizyki, Pracownia Biochemii Strukturalnej, Pracownia Sensybilizatorów Biologicznych, Pracownia Syntezy Bionieorganicznej, Pracownia Chemii Cukrów, Pracownia Chemii Biopolimerów, Pracownia Glikochemii oraz Pracownia Modelowania Molekularnego.
 
loguj