Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-08-29 11:38:00

Profesor Małgorzata Lipowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UG została powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej. 

Do zadań prof. Małgorzaty Lipowskiej na stanowisku konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej należeć będzie m.in. wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w odniesieniu do pracy psychologów klinicznych.

Ponadto konsultant wojewódzki prowadzi nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego psychologów związanych z ochronią zdrowia.

Konsultant wojewódzki powoływany jest przez Wojewodę w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

 
loguj