Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-09-16 13:23:00
Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Nagrodami są m.in. indeksy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Konkurs składa się z trzech etapów (szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego) i ma na celu popularyzowanie wiedzy o historii Polski lat 1970-1990. Rejestracja szkół potrwa do 10 listopada 2014 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.olimpiadasolidarnosci.pl
 
Członkowie zwycięskiej drużyny zostaną nagrodzeni indeksami Uniwersytetu Gdańskiego (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia) i Uniwersytetu Warszawskiego (europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, historia, studia nad słowiańszczyzną wschodnią) rocznymi stypendiami naukowymi oraz bonami (ważnymi 3 lata) na wszystkie publikacje Instytutu Pamięci Narodowej. Szkoły, których uczniowie będą laureatami II edycji konkursu, zostaną uhonorowani specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką wraz z dyplomem, natomiast nauczyciele prowadzący uczniów ze zwycięskiej drużyny otrzymają nagrody pieniężne.
 
Przebieg II edycji konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii:
I etap (szkolny)  – listopad 2014 r.
II etap (wojewódzki) – marzec 2015 r.
III etap (ogólnopolski) – czerwiec 2015 r.
 
Organizatorami inicjatywy są Fundacja Centrum Solidarności oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, patronat honorowy sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Lech Wałęsa.
 
loguj