Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-09-16 14:14:00
Jaki jest stan obecny diagnostyki edukacyjnej i jakie są perspektywy rozwoju tej gałęzi badań pedagogicznych poświęcona będzie jubileuszowa, XX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, zatytułowana: „Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania”.
 
Czas: 18 - 20 września
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 
Organizatorzy:  Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, przy współpracy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Organizatorzy konferencji spodziewają się debaty na temat typu badań, doboru metod i sposobu prezentacji wyników „diagnostyki dużej i małej”, dokonywanej na świecie i w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, w PTDE i poza nim. Szczególnie cenne będą ujęcia rozwojowe, pokazujące jak dopracowywano metodologię, którą można uznać za paradygmat naukowy i warsztat diagnosty edukacyjnego.

Na konferencji będzie miejsce zarówno dla syntez dorobku edukacyjno-diagnostycznego w Polsce, w innych krajach i w skali międzynarodowej, jak i dla doniesień o planach, przebiegu i wynikach nowych badań z tego zakresu. Jubileusz dwudziestolecia jest okazją do projektowania badań w obszarach nieobjętych jeszcze gruntownymi diagnozami. Najwięcej wiadomo o edukacji w gimnazjum, znacznie mniej o szkole podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych, bardzo mało o kształceniu wczesnoszkolnym i akademickim. Jednym z tematów będzie także problematyka twórczości ucznia. Chodzi o twórczość ucznia ujętą w wielu aspektach: teoretycznym i praktycznym, naukowym i artystycznym, w zakresie wszystkich przedmiotów kształcenia. Interesują nas przykłady diagnozowania twórczości zarówno w wymiarze indywidualnym jak i działań zespołowych.

Szczegóły: www.ptde.org

 
loguj