Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-09-16 14:01:00
Prof. dr hab. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został laureatem tegorocznej edycji Programu Mistrz organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a skierowanego do badaczy, którzy łączą pracę naukową z kształceniem młodej kadry.
 
Laureatów programu wybrano po raz siedemnasty. W tym roku otrzymało je osiem osób, które reprezentują nauki o życiu i o Ziemi. Prof. Jarosław Marszałek w ramach programu będzie realizował projekt: "Involvement of mitochondrial Hsp70/J-protein chaperone system in iron-sulfur cluster biogenesis: molecular biology and evolution".
 
Program jest skierowany do badaczy, którzy łączą pracę naukową z kształceniem młodej kadry. Laureaci otrzymują subsydium w wysokości do 300 tys. zł. Mogą je przeznaczyć zarówno na pracę badawczą, jak i na finansowanie stypendiów dla młodych naukowców. Program jest realizowany od 1998 r. Co roku konkurs jest organizowany w innym obszarze nauki. Do tej pory w programie nagrodzono 200 wybitnych uczonych a w latach 1998-2014 FNP przeznaczyła na program ponad 50 mln zł.
 
 
loguj