Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-09-23 10:05:00

Piotr Zieliński, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG został Ambasadorem Rzecznika Praw Obywatelskich na rok 2014/2015.

Ambasadorzy RPO to wyróżniający się studenci prawa, którzy zostają ambasadorami idei praw człowieka i urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przypomnijmy, że student UG, pan Piotr Zieliński jest m.in. tegorocznym zwycięzcą Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży, na najlepszego studenta Pomorza. Ambasador RPO na swoim koncie ma także sześć publikacji naukowych, m.in. „Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”, „Ochrona zbiorowych praw pacjentów”, "Right to health, right to healthy environment”; pięć referatów wygłoszonych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. „Lekarze jako sprawcy przestępstw – rzeczywistość a odpowiedzialność karna”, IX Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych, 2014, „Right to health, right to healthy environment”. Zaktualizował i opracował repetytorium z przedmiotu: Prawo karne, do nauki dla studentów prawa, administracji i kryminologii z całej Polski, jest założycielem i sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Aequitas”, założycielem Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”.

Więcej o Ambasadorach RPO: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/ambasadorzy-rpo

 
loguj