Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-09-23 10:11:00

Dr inż. Dawid Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został ambasadorem akcji Zawód - Naukowiec organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach tej kampanii przeprowadzonych będzie szereg działań promocyjnych mających na celu przybliżenie zawodu naukowca – pokazanie pasji badawczych i promocji nauki wśród młodych ludzi.

Dr inż. Dawid Nidzworski jest pracownikiem Zakładu Szczepionek Rekombinowanych,  Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.  Doktorat obronił na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUmed.

Jest także laureatem programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014) oraz programu LIDER NCBiR. W ramach grantu pozyskanego z FNP Dawid Nidzworski opracował czujnik do wykrywania wirusa grypy. Opracowany przez niego biosensor pozwoli wykryć wirusy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białko. Młody uczony pracuje aktualnie nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (w ramach programu LIDER).

Dr Dawid Nidzworski jest także współautorem kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 4 zgłoszeń patentowych. Jest pomysłodawcą, liderem i organizatorem międzynarodowych konferencji Bioinnowacje.pl. Jest zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii.

 
loguj