Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-10-06 10:14:00

Senat Uniwersytetu w Oradei (Rumunia) nadał tytuł doktora honoris causa prof. UG, dr. hab. Janowi Wendtowi z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Profesor Wendt jest prodziekanem wydziału ds. nauki i rozwoju oraz pracownikiem Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa do Senatu Uniwersytetu Oradejskiego złożyła Rada Wydziału Geografii, Turystyki i Sportu UO. W dniu 3 marca 2014 Senat Uniwersytetu w Oradei przyjął uchwałę nadającą tytuł Prof. Janowi Wendtowi. Doktorat honorowy Prof. Wendt otrzymał za aktywność naukową oraz dydaktyczną, a także jako wyraz wdzięczności za doskonałą współpracę z Katedrą Geografii, Turystyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Oradejskiego. Ceremonia nadania doktoratu honoris causa odbyła się w dniu 6 września br. w Oradei podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia prowadzenia badań naukowych i nauczania w zakresie geografii w Uniwersytecie Oradejskim.

  Zainteresowania naukowe:

  • Geografia społeczna
  • Geografia polityczna
  • Geografia komunikacji
  • Nauki o polityce
  • Geografia historyczna
  • Polska, Europa Środkowa, Europa Wschodnia

Życiorys naukowy:

Tytuł magistra geografii:
Polska jako obszar tranzytowy.
1990, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii UG, promotor: prof. dr hab. Jerzy Zaleski

Tytuł magistra historii:
Udział geografii politycznej w kształtowaniu się obrazu przestrzeni polskiej w świadomości społeczeństwa polskiego
w latach od 1880r. do 1945r.

1992, Wydział Filologiczno-Historyczny UG, promotor: prof. dr hab. Roman Wapiński

Rozprawa doktorska:
Geopolityczne aspekty tranzytu przez terytorium Polski i innych państw Europy Środkowej.
1996, Instytut Studiów Politycznych PAN, promotor: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

 

Rozprawa habilitacyjna:
Wymiar przestrzenny struktur i aktywnosci społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
2008, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego w Warszawie, recenzenci: 
prof. dr hab. Piotr Korcelli, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab. Andrzej Rychard

 
loguj