Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-11-02 18:16:00

Doktor Robert Czajkowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został laureatem Programu SKILLS-MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Gratulujemy!

Laureat jest pracownikiem Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring.

 
loguj