Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-12-03 11:47:00

W dniu 4 grudnia br. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się KONFERENCJA PRAWA BUDOWLANEGO I NIERUCHOMOŚCI "Od lokalizacji do odbioru - Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego". Konferencja jest nowym projektem organizowanym przez ELSA Gdańsk począwszy od tego roku. Jest to przedsięwzięcie oparte na stałej współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz bogatym doświadczeniu, które posiadamy w organizowaniu konferencji – trzech ogólnopolskich z zakresu prawa morskiego i sportowego, a także międzynarodowych z zakresu prawa morzamedycznego oraz prawa własności intelektualnej.

Wiodącą tematyką tegorocznej Konferencji będą aspekty prawne związane z szeroko pojętymprocesem inwestycyjno-budowlanym. Pragniemy tym samym połączyć środowisko naukowe, przedsiębiorców oraz mieszkańców i podkreślić konieczność interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy dynamicznie rozwijającej się dziedziny jaką jest prawo budowlane i nieruchomości.

W trakcie Konferencji skupimy się między innymi na zagadnieniach związanych z projektowanymkodeksem urbanistyczno-budowlanym i jego wpływie na obowiązujące regulacje prawne. Pragniemy także zainicjować dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w kontekście tzw. zmian deregulacyjnych oraz roli i znaczenia deweloperów w obrocie gospodarczym.

Organizowany przez nas Projekt ma na celu wyczerpującą analizę obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, a także kierunków rozwoju prawa budowlanego i nieruchomości z perspektywy ich roli gospodarczej. Jednocześnie mamy nadzieję na umożliwienie obiektywnej oceny funkcjonowania wspomnianych regulacji oraz szeroką debatę nad propozycjami zmian.

Podczas Konferencji przewidujemy trzy panele tematyczne:

  • Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle problemów wynikających z obowiązującego porządku prawnego.
  • Proces inwestycyjno-budowlany i Program „Mieszkanie dla Młodych”.
  • Zmiany deregulacyjne a bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, którego uczestnikami będą przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak równieżprawnicy-praktycy oraz studenci prawa z uczelni ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Jesteśmy przekonani, że Konferencja stanowić będzie źródło rzetelnej wiedzy z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.

Więcej informacji

 

Z wyrazami szacunku, 
Adam Kowalewski, Nina Kostiw 
Koordynatorzy Konferencji
 
loguj