Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-01-18 15:36:00
Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznał nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki za rok 2014. W gronie laureatów znalazła się czwórka reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego. Gratulujemy!
 
W dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych  nagrodę otrzymała dr inż. Anna Jakimska za rozprawę doktorską pt.: ,,Oznaczanie farmaceutyków i związków pokrewnych w środowisku wodnym z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz LC-QTOF-MS”.”
 
W dziedzinie nauk o Ziemi nagrodę otrzymała dr Małgorzata Anna Kinder za rozprawę doktorską pt. „Sedymentologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiska w rocznie laminowanych osadach jeziora Szurpiły”.
 
W dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych nagrodę otrzymał dr Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji) za rozprawę doktorską pt. „Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II połowie XVII i XVIII wieku (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne”
 
W dziedzinie nauk biologicznych i medycznych nagrodę otrzymał dr inż. Dawid Nidzworski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)  za rozprawę doktorską pt. „Nowe metody wykrywania wirusa grypy i rzekomego pomoru drobiu”.
 
loguj