Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2015-01-30 09:25:00

Profesor Mieczysław Nurek z Uniwersytetu Gdańskiego, znany badacz dziejów najnowszych Polski, odebrał dziś Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2014 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. To najważniejsze na Pomorzu naukowe wyróżnienie zostało przyznane Panu Profesorowi za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych – w tym Polski.

Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska za rok 2014 w kategorii nauk przyrodniczych został  prof. Krzysztof Narkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę otrzymał za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia.

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek, kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechniej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, jest znanym badaczem dziejów najnowszych Polski. W kręgu jego naukowych zainteresowań pozostaje przede wszystkim wiek XX – stosunki międzynarodowe, polityka międzynarodowa w rejonie Morza Bałtyckiego, polityczne relacje brytyjsko-polskie. Wśród jego najbardziej znanych książek wymienić można m.in. tytuły „Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941” czy „Polityka Wielkiej Brytanii w rejonie Morza Bałtyckiego w latach 1935-1939”.  Za wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego dzieło pt. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej, 1945-1949 prof. Mieczysław Nurek zdobył Grand Prix w Konkursie im. Jana Długosza, nagrodę im. Oskara Haleckiego, nagrodę Telewizji Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i został laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, nazywana także Pomorskim Noblem, przyznawana jest od 1987 roku reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe. Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są laureatami tego wyróżnienia od początku ustanowienia nagrody. W dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych laureatami zostali: prof. dr hab. Maciej Żylicz (1992), prof. dr hab. Karol Taylor (1995), prof. dr hab. Zbigniew Grzonka (1999), prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (2003), prof. dr hab. Marcin Pliński (2007), prof. dr hab. Ryszard Horodecki (2008), prof. Jerzy Błażejowski (2012). W kategorii nauk humanistycznych: prof. dr hab. Roman Wapiński (2001), prof. dr hab. Edmund Kotarski (2002), prof. dr hab. Józef Bachórz (2003), prof. dr hab. Bohdan Dziemidok (2004), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (2005), prof. dr hab. Jerzy Limon (2006), prof. dr hab. Małgorzata Czermińska-Książek (2007), prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (2009), prof. dr hab. Jan Burnewicz (2010), prof. dr hab. Mirosław Szreder (2011), prof. Brunon Synak (2012), prof. Stefan Chwin (2013).  

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród, z udziałem prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbyła się 28 stycznia w Ratuszu Głównego Miasta.

 
loguj