Różności


2019 6
  Linki

REDAKCJA

Rada programowa: dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. nadzw. (przewodniczący), prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dr Mirosław Czapiewski, dr Grzegorz Pawłowski, mgr Maciej Ciemny, Agata Myszka, Łukasz Bień
 
Redaktor naczelny: Tomasz Neumann

Skład i opracowanie graficzne: Ka Leszczyńska

Korekta: Aleksandra Pryczkowska

Wydawca: Uniwersytet Gdański
 
 
loguj