Różności


2019 6
  Linki

Współpraca z CDN-em

W grudniu 2011 roku „Gazeta Uniwersytecka” rozpoczęła stałą współpracę z pismem „CDN”, wydawanym w internecie przez studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wybrane teksty dziennikarzy z zaprzyjaźnionej redakcji są regularnie drukowane w „Gazecie Uniwersyteckiej”, a niektóre artykuły z naszego pisma znajdują się również na stronie „CDN-u”.


 
loguj