Różności


2019 6
  Linki

Archiwum

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   

- 2015 -

Nr 4 (148) Wrzesień-Październik 2015
spis treści
2 Kalejdoskop
6 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
8 Przemówienie JM Rektora prof. dra hab. Bernarda Lammka z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016
12 Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza
15 XIII Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych z udziałem Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG
16 Sesja naukowa „Mapa w służbie społeczeństwu”
18 Kierunek: Wisconsin!
19 Kolejny rok współpracy Olivia Business Centre z Uniwersytetem Gdańskim
20 Wśród dzieł godnego następcy Długosza i Sarbiewskiego u schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej
22 Doktoranci z uniwersytetów i akademii z całej Polski obradowali w Gdańsku
24 „Uniwersytecka galeria twarzy”. Portret ósmy: Ewelina
27 Kalejdoskop sportowy

Nr 4 (148) Wrzesień-Październik 2015
Informator studenta pierwszego roku 2015 - WYDANIE SPECJALNE - tylko w wersji elektronicznej
spis treści

Informator studenta pierwszego roku 2015 - WYDANIE SPECJALNE - tylko w wersji elektronicznej
Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015
spis treści
2 Kalejdoskop
6 Krótki przewodnik po finansach uczelni. Część 2. Dotacja statutowa – utrzymanie potencjału badawczego
9 Niech wam wyjdzie na zdrowie!
11 System Informacji o Nauce
12 Sympozjum Naukowe „Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana” zorganizowane z okazji jubileuszu 80. urodzin profesora Lecha Mokrzeckiego
14 Podwójny jubileusz profesor Marceliny Grabskiej
18 Sapere auso, czyli o księdzu Stanisławie Hieronimie Konarskim i jego dziełach
21 Z życia Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG
22 „Uniwersytecka galeria twarzy”. Portret siódmy: Karel
26 Kalejdoskop sportowy
27 Kilka głębokich wdechów
28 Jubileuszowe Neptunalia

Nr 3 (147) Czerwiec-Lipiec 2015
Neptunalia 2015 - WYDANIE SPECJALNE - tylko w wersji elektronicznej
spis treści

Neptunalia 2015 - WYDANIE SPECJALNE - tylko w wersji elektronicznej
Nr 2 (146) Kwiecień-Maj 2015
spis treści
2 Kalejdoskop
8 Elity na Horyzoncie?
10 Horyzont 2020 – szanse i możliwości wsparcia dla pomorskich uczelni
13 Krótki przewodnik po finansach uczelni. Część 1. Dotacja podstawowa
15 Z życia Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG
17 Chiński Nowy Rok na Uniwersytecie Gdańskim
18 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej – „EuInteg”
20 Pomorski Sejmik Krajoznawczy „Pomorze Gdańskie – mijające krajobrazy Kociewia”
22 Skrzetuscy i Waga od Świętego Kalasantego, czyli w kręgu pijarskich pisarzy politycznych i popularyzatorów dziejów i prawa polskiego XVIII wieku
24 Majowe rozmaitości
25 „Uniwersytecka galeria twarzy”. Portret szósty: Maria Vittoria
28 Kalejdoskop sportowy

Nr 2 (146) Kwiecień-Maj 2015
Jubileusz 45-lecia Uniwersytetu Gdańskiego - WYDANIE SPECJALNE
spis treści
2 Od redakcji
2 Komitet Honorowy Obchodów 45. Rocznicy Powołania Uniwersytetu Gdańskiego
3 Program obchodów 45. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego
- Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
- Koncert galowy
- Zjazd Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)
- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
- Targi AKADEMIA 2015
6 Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka z okazji 45. rocznicy powołania uczelni
10 Uniwersytet Gdański: rozwój, ambicje, tradycja - wywiad z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem
13 Uniwersytet Gdański wczoraj, dzisiaj i jutro
- In mari via tua
- Kadra naukowa
- Współpraca zagraniczna
- Jakość kształcenia
- Studenci
- Rozwój inwestycyjny
- Wartości, misja i wizja przyszłości

Jubileusz 45-lecia Uniwersytetu Gdańskiego - WYDANIE SPECJALNE
 
loguj