Różności


2019 6
  Linki

Kontakt

Adres redakcji: Biblioteka Ekonomiczna, ul. Armii Krajowej 110, 81–824 Sopot, pok. 201, 202
tel. (58) 523 12 62
fax (58) 523 12 63
e-mail: gazeta@ug.edu.pl
 
wydanie internetowe: http://gazeta.ug.edu.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.
 
 
loguj