Rada Programowa:
dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. UG (przewodniczący),
prof. dr hab. Bernard Lammek,
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG,
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG,
mgr Magdalena Nieczuja-Goniszewska,
mgr Piotr Zieliński,
Łukasz Bień

Redaktor naczelny:
Tomasz Neumann

Skład i opracowanie graficzne:
Ka Leszczyńska

Korekta:
Aleksandra Pryczkowska

Wydawca:
Uniwersytet Gdański