Redakcja:

Rada programowa:
dr hab. Jacek Taraszkiewicz profesor nadzwyczajny (przewodniczący),
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko,
dr Mirosław Czapiewski,
dr Grzegorz Pawłowski,
mgr Maciej Ciemny,
Agata Myszka,
Łukasz Bień

Redaktor naczelny:
Tomasz Neumann

Skład i opracowanie graficzne:
Ka Leszczyńska

Korekta:
Aleksandra Pryczkowska

Wydawca:
Uniwersytet Gdański