Agent 007 na Uniwersytecie Gdańskim

Agent 007 na Uniwersytecie Gdańskim

W połowie października br. rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego podpisali porozumienie w sprawie powstania Forum Zielonych Uniwersytetów.

III Kongres Towarzystw Naukowych

III Kongres Towarzystw Naukowych

Wystrzałem z feluki – z przyzwolenia dyrektora Muzeum Gdańska, dr. hab. Waldemara Ossowskiego, prof. UG – o godzinie 10.00 w dniu 20 października br. rozpoczął się w Dworze Artusa III Kongres Towarzystw Naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w dniach 20–22 października.

Z Jantarem w świat folkloru

Z Jantarem w świat folkloru

Miłośnicy folkloru mieli okazję podziwiać ludowy taniec i śpiew podczas koncertu „Jantar i Goście”, zorganizowanego przez Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” i Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”.