KRZYŻÓWKA UNIWERSYTECKA Z NAGRODAMIkonkurs dla czytelników – luty 2024

ZASADY KONKURSU

Rozwiązania haseł krzyżówki znajdziecie Państwo w lutowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej”. Do wygrania są nagrody w postaci toreb z logo UG.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać maila z prawidłowo rozwiązanymi wszystkimi hasłami wraz z HASŁEM GŁÓWNYM. Należy też podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wysłanie maila będzie oznaczało wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej „Gazety Uniwersyteckiej”, w zakładce Konkursy.

Termin nadsyłania rozwiązań: do 15 marca 2024 roku.
Adres e-maila, na który należy wysłać rozwiązania: gazeta@ug.edu.pl
UWAGA! Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę w danym miesiącu.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w konkursie

Wysłanie na adres redakcji „Gazety Uniwersyteckiej” maila zawierającego dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Bażyńskiego 8 tychże danych osobowych w celu przeprowadzenia losowania i przekazania nagrody. Ponadto każda osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że została poinformowana o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, i że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.