Nauka i edukacja

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu – ogólnopolska konferencja krajobrazowa na Uniwersytecie Gdańskim

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu – ogólnopolska konferencja krajobrazowa na Uniwersytecie Gdańskim

Promowanie zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu to jedne z celów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Został on ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Uczelnia otwarta na innowacje

Uczelnia otwarta na innowacje

Przedstawiamy przełomowe odkrycia naukowe z różnych dziedzin nauki, będące udziałem sześciu zespołów badawczych z Uniwersytetu Gdańskiego. Nad każdym z tych odkryć opiekę roztoczyło uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii, które nadzoruje transfer wiedzy ze środowiska akademickiego do otoczenia biznesowego i społecznego.

Uczelnie otwarte na innowacje

Uczelnie otwarte na innowacje

W drugi piątek marca odbyła się konferencja „Uczelnie otwarte na innowacje”, zorganizowana w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Innowacji Medycznych, które jest spółką celową GUMed-u