Podróże

Historyczne podróże w czasie

Historyczne podróże w czasie

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej we współpracy z Parlamentem Studentów UG, Radą Samorządu Studentów Wydziału Historycznego i redakcją „Gazety Uniwersyteckiej” zorganizowało w lipcu i sierpniu cykl 4 wycieczek pod wspólną nazwą „Historyczne wakacje z CASiD”.

Kartka z Ałtaju

Kartka z Ałtaju

Niziny na mapach oznacza się kolorem zielonym, ale nie w przypadku Ałtaju. Na nim kładzie się kolor żółty, który przechodzi w pomarańczowy.