Wspomnienia

Pożegnanie dr. Tadeusza Zaleskiego

Pożegnanie dr. Tadeusza Zaleskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Tadeusza Zaleskiego byłego dyrektora Departamentu Promocji i Informacji KBN oraz rzecznika prasowego Komitetu, twórcę i pierwszego redaktora “Gazety Uniwersyteckiej”, byłego rzecznika prasowego UG.

Prof. dr hab. Jerzy Limon (1950-2021)

Prof. dr hab. Jerzy Limon (1950-2021)

Wspominając prof. Jerzego Limona, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wielkość wybitnego człowieka widać już za jego życia, ale czuć ją tak naprawdę dopiero po jego odejściu. Przeżycia profesora mogłyby zainspirować niejednego scenopisarza, i to takiego z „górnej półki” – nagradzanego w Cannes, Berlinie albo w Wenecji.

Profesor dr hab. Bogusław Antoni Cygler (1936–2020)

Profesor dr hab. Bogusław Antoni Cygler, dzieląc swój czas na pracę, rodzinę i przyjaciół, niemal zawsze zarażał pozytywnym nastawieniem do życia. Wspominany jako sumienny naukowiec i wymagający wykładowca. Specjalizował się w historii Polski historii powszechnej XIX wieku. Był cenionym wychowawcą wielu pokoleń historyków.