Witamy na stronie internetowej „Gazety Uniwersyteckiej”

„Gazeta Uniwersytecka” jest pismem społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego dedykowanym szerokiemu gronu osób związanych z naszą uczelnią, między innymi nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym, studentom, doktorantom, absolwentom, emerytowanym pracownikom oraz wszystkim przyjaciołom Uniwersytetu Gdańskiego.

Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące życia uczelni, artykuły poruszające tematy z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, a także sportu akademickiego i kultury akademickiej.

Zapraszamy do lektury i do współpracy!