Wydłużenie terminu składania wniosków o miejsca w akademikach UG w I turze

Informacja

Dział Domów Studenckich w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Kwaterunkową wydłuża termin składania wniosków w I turze do dnia 22.07.2020 r.

Równocześnie zostaje przesunięty termin rozpatrywania wniosków max. do dnia 31.07.2020 r.

I termin: dla studentów, którzy rozliczyli poprzedni rok akademicki poza studentami III roku I stopnia

Termin składania wniosków od 01.07 do 22.07.2020 r.

Termin rozpatrywania wniosków do 31.07.2020 r.