Sprawy społeczne i zdrowie

Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita

Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita

Realizacja działań na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń, budowanie świadomości wokół zagadnień równości oraz wzajemne wsparcie badaczek i pracowniczek Uczelni Fahrenheita to hasła, które mają przyświecać nowemu stowarzyszeniu o nazwie Klub Kobiet Uczelni Fahrenheita (Klub Kobiet FarU).

Wąsy dla zdrowia

Wąsy dla zdrowia

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, „Gazety Uniwersyteckiej”, czasopisma „Progress” oraz Instytutu Bałtyckiego zorganizowało w listopadzie, miesiącu solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder, akcję o nazwie Movember.

Woda na wagę złota

Woda na wagę złota

Woda jest tematem przewodnim drugiej części kultowego filmu Avatar, która wchodzi do kin w tym miesiącu. Na planecie Pandora, gdzie są ogromne jej zasoby, jest ona szanowana i doceniana. To nie będzie jednak artykuł o filmie Jamesa Camerona, ale o szacunku do wody na planecie Ziemia.

Uniwersytet zaangażowany

Uniwersytet zaangażowany

Nie od dziś wiadomo, że uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu, wychodzącą poza swoje mury i instytuty badawcze, popularyzującą wiedzę i wyrównującą szanse. Uniwersytet Gdański angażuje się w działania, które pomagają łączyć ideę nauki ze społeczną odpowiedzialnością.

Przeciwko akademickiej dyskryminacji i mobbingowi, czyli dobre praktyki w zakresie równego traktowania

Przeciwko akademickiej dyskryminacji i mobbingowi, czyli dobre praktyki w zakresie równego traktowania

Uważa się, że uniwersytety są zupełnie inne niż prywatne firmy. To przecież wyjątkowe miejsca wolności, pobudzające inteligencję, sprzyjające niezależności, budujące oryginalność. Takie, które zachęcając do pluralizmu, traktują wszystkich członków wspólnoty akademickiej z szacunkiem.