Wywiady

Potencjał na Nobla

Potencjał na Nobla

O alternatywnych terapiach, lekach na rzadkie choroby
genetyczne, firmach farmaceutycznych i Nagrodzie Nobla
dla polskich naukowców, z profesorem Grzegorzem
Węgrzynem, przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej,
kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale
Biologii UG, rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.

Mamy daleko do świata, ale blisko do morza

Mamy daleko do świata, ale blisko do morza

Gdy wchodziłam do fokarium Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, czułam na sobie wzrok dziesiątek turystów czekających w kolejce na spotkanie z jednym z najpiękniejszych ssaków zamieszkujących Morze Bałtyckie – foką szarą.

Pani Jeziora

Pani Jeziora

Od lat alarmuje, że w śródlądowych wodach jest coraz mniej tlenu. Tłumaczy, że przyczyniają się do tego intensyfikacja rolnictwa, zmiana klimatu i antropopresja. Jej działania są doceniane na całym świecie. Zapraszamy do lektury rozmowy z kierowniczką Centrum Monitoringu i Ochrony Wód UG, prof. dr hab. inż. Julitą Dunalską.