Kontakt:

Adres redakcji:
Biblioteka Ekonomiczna, ul. Armii Krajowej 110, 81–824 Sopot, pok. 201, 202

tel. (58) 523 12 62

fax (58) 523 12 63

e-mail: gazeta@ug.edu.pl 

wydanie internetowe: http://gazeta.ug.edu.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów.

Od czerwca 2020 roku artykuły w „Gazecie Uniwersyteckiej” ukazują się w ramach licencji CC BY 4.0 International