Uważa się, że uniwersytety są zupełnie inne niż prywatne firmy. To przecież wyjątkowe miejsca wolności, pobudzające inteligencję, sprzyjające niezależności, budujące oryginalność. Takie, które zachęcając do pluralizmu, traktują wszystkich członków wspólnoty akademickiej z szacunkiem.