Jak usprawnić przebieg procesu zakupowego opowiedziało nam kierownictwo nowej jednostki na Uniwersytecie Gdańskim: dyrektor Centrum Polityki Zakupowej UG, Sylwia Skabara, oraz jej zastępcy – Iwona Kuklińska i Sebastian Kruszyński.