20 listopada br. na Politechnice Gdańskiej odbyło się pierwsze otwarte spotkanie Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita. Poświęcone zmniejszającym się systematycznie, ale wciąż zdarzającym się nierównościom między kobietami a mężczyznami w miejscu pracy, którym jest środowisko akademickie.