Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Studenci i doktoranci 9 10 lat Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

10 lat Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

utworzone przez | paź 18, 2023 | Studenci i doktoranci

W dniach 18–20 sierpnia br. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się jubileuszowe spotkanie Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Obrady, prowadzone przez przewodniczącego DFUP, mgr. Sebastiana Barczaka, doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, otworzyła prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

W mowie powitalnej profesor podziękowała gościom za przybycie podczas wakacyjnej przerwy w mury Uniwersytetu Gdańskiego na obchody jubileuszu DFUP. Podkreśliła również, że w tak trudnych czasach jak czasy obecne kooperacja wspólnoty akademickiej jest szczególnie ważna. Głos studentów i doktorantów ma bowiem bardzo duże znaczenie dla rozwoju uczelni wyższych.

O współpracy jako podstawie funkcjonowania środowiska doktoranckiego, zarówno na polu zrzeszeń branżowych, jak i w ramach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mówił również w swoim wystąpieniu mgr Sebastian Barczak. Wyrazem chęci i gotowości do podjęcia współpracy z wieloma różnymi środowiskami oraz ekspertami i osobami zasłużonymi dla doktorantów było powołanie przez przewodniczącego DFUP Rady Doradczej, w której zasiadają: prof. dr hab. Izabela Święcicka – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie w Białymstoku, mgr inż. Jarosław Olszewski – asystent w Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, dwukrotny przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dr Dominik Bień z Uniwersytetu Gdańskiego – redaktor naczelny czasopisma dla młodych badaczy „Progress” oraz jeden z założycieli DFUP, a także dr Dominik Delczyk – radca prawny, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie sierpniowego spotkania uroczyście wręczono pisemne powołania do Rady dr. Dominikowi Bieniowi i dr. Dominikowi Delczykowi.

Podczas oficjalnej części spotkania odbył się także panel pt. „DFUP – wczoraj, dziś, jutro”. Wspomniano na nim początki DFUP, który założony został na UG przez kilka osób i uczelni, początkowo nie miał budżetu i struktury organizacyjnej. Dominik Bień oraz Piotr Syczak z UG opowiedzieli o pierwszych działaniach Forum, w tym o przygotowaniu raportu dotyczącego sytuacji doktorantów, co zwróciło uwagę na ich trudną sytuację finansową, gdyż niewielu z nich otrzymywało wówczas jakiekolwiek stypendium. Działania władz pierwszej i kolejnych kadencji doprowadziły do rozwoju organizacji, dzięki czemu jej głos stał się istotny nie tylko w środowisku doktoranckim.

Kwestie rozwoju DFUP, jego przyszłości (także – sposoby jego finansowania) oraz zmian w szkolnictwie wyższym podniesiono w towarzyszącej panelowi dyskusji.

Z kolei o działaniach Krajowej Reprezentacji Doktorantów opowiedział jej przewodniczący, mgr inż. Michał Klimczyk. Opisał on także ostatnie zmiany prawne dotyczące doktorantów, wiążące się m.in. z wydłużeniem terminu wygaszania studiów doktoranckich, przedłużeniem terminu zakończenia przewodów doktorskich i złożenia rozprawy czy zniesieniem zakazu zatrudnienia doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego.

Ostatniego dnia spotkania jego uczestnicy, już mniej oficjalnie, mogli zwiedzić kampus w Oliwie oraz fokarium w Helu.

Zdaniem przewodniczącego DFUP spotkanie było zdecydowanie udane; Gdańsk jest jednym z najistotniejszych miejsc na doktoranckiej mapie Polski i z całą pewnością będzie miejscem kolejnych spotkań.

Łukasz Bień


Załączniki

  • 80-81 (678 kB)
    16.10.2023