Gazeta Uniwersytecka

Go Live Alma & Primo!

Go Live Alma & Primo!

Od niedawna w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego zarządzanie danymi bibliotecznymi odbywa się za pomocą systemu Alma, który wraz z wyszukiwarką Primo umożliwia przeszukiwanie zasobów bibliotek wszystkich Uczelni Fahrenheita oraz ponad 130 bibliotek współpracujących w sieci Biblioteki Narodowej.