Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Inne 9 25 lat Uniwersytetu Gdańskiego w świetle dokumentów

25 lat Uniwersytetu Gdańskiego w świetle dokumentów

utworzone przez | kwi 10, 2022 | Inne

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka Uniwersytet Gdański w latach 1970–1995. Wybór dokumentów. Dokumenty do niej wybrał i opracował Dominik Bień – pracownik Instytutu Politologii i redaktor naczelny czasopisma „Progress”.

Jak wskazuje w książce Dominik Bień, Uniwersytet Gdański jest uczelnią dojrzałą, z ponad pięćdziesięcioletnią historią i ugruntowaną strukturą organizacyjną. Jej dzieje, mimo szeregu wydanych dotychczas publikacji, nie są w pełni rozpoznane i kryją w sobie szereg białych plam. Wydany zbiór dokumentów ma na celu odkrycie niektórych z nich.

Opracowanie zawiera dokumenty związane m.in. z powołaniem i kształtowaniem się UG, życiem społecznym i politycznym na uczelni, sprawami studenckimi oraz sytuacją materialną studentów i pracowników. Dokumenty obejmujące pierwsze 25 lat uczelni (z kilkoma wyjątkami sięgającymi okresu funkcjonowania poprzedniczek UG – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie) podzielono na pięć chronologicznych działów, których tytuły odnoszą się do kolejnych etapów działalności UG: genezy, pierwszej dekady, karnawału Solidarności, lat 80. XX wieku oraz czasu przemian.

Z książki możemy dowiedzieć się np. tego, jak wyglądały przemiany w WSP w Gdańsku i WSE w Sopocie w 1956 roku w kontekście rozliczania się z okresem stalinizmu oraz jak od lat 50. rysowały się pierwsze koncepcje powołania uniwersytetu w Gdańsku. Czytelnik znajdzie w niej informacje o planowanych wówczas wydziałach i kierunkach oraz rozwoju uczelnianej infrastruktury. Interesujący wydaje się również zarys życia kulturalnego i politycznego studentów UG w pierwszym dziesięcioleciu jego istnienia.

Znaczna liczba dokumentów pochodzi z lat 80., dlatego można z nich odczytać reakcję społeczności akademickiej na wydarzenia polityczne w kraju. Szczególnie trudne dla uczelni były momenty odwołania dwóch rektorów: prof. Roberta Głębockiego (w 1982 roku) oraz Karola Taylora (w 1985 roku). Oba wydarzenia znalazły swój odzew podczas posiedzeń Senatu UG. Protokoły z tych posiedzeń zostały umieszczone w książce.

To, co wyróżnia publikację spośród innych, to fakt, że większość zawartych w niej dokumentów nie była do tej pory opublikowana i wydaje się, że mogą one stanowić cenne źródło oraz przyczynek do dalszych badań naukowych.

Źródła, które znalazły się w tomie, pochodzą ze zbiorów wielu instytucji, m.in. Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Mogą one stanowić materiał do badań zarówno dla historyków, pedagogów i politologów, jak i dla wszystkich zainteresowanych dziejami gdańskiej Alma Mater na tle zachodzących przemian społecznych i politycznych.

Książka dostępna jest m.in. w sklepie internetowym Wydawnictwa UG


Załączniki

  • 66 (155 kB)
    10.01.2024