Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 52 rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego

52 rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego

utworzone przez | mar 11, 2022 | Jubileusze i uroczystości

RELACJA ZE ŚWIĘTA UG

Po raz 52 społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego świętowała rocznicę powołania uczelni. Z tej okazji w czasie uroczystego posiedzenia Senatu UG nadan pierwsze tytuły profesora honorowego rektorom seniorom, wręczono nagrody „Nauczyciel Roku” im. K.C. Mrongowiusza, Nagrody Naukowe im. prof. K. Taylora za rok 2021 oraz nagrody I edycji konkursu dla młodych naukowców Young Fahrenheit, a także powierzono Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na rok 2022/2023 prof. Leszkowi Balcerowiczowi.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji Święta UG miało miejsce 18 marca 2022 roku w Auli im. T. Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie. Uroczystość poprowadziła dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego.

Na początku uroczystości rektor UG, prof. Piotr Stepnowski, poprosił o chwilę ciszy, aby w ten sposób uczcić pamięć prof. Tadeusza Dmochowskiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, który zmarł w nocy z 16 na 17 marca. Następnie rektor opowiedział o planach organizowania Święta UG w następnych latach oraz odniósł się do wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą: – Właśnie mijaą dwadzieścia trzy dni od haniebnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę – mówił prof. Stepnowski. – Dramatyczne wydarzenia, które rozgrywają się na terytorium naszego wschodniego sąsiada, przerażają skalą ofiar i zniszczeń.

Rektor UG przypomniał też, że uniwersytet nie pozostaje obojętny wobec tej tragedii oraz podziękował osobom i jednostkom z UG zaangażowanym w niesienie pomocy, a także zachęcał wszystkich do podejmowania kolejnych działań, gdyż, jak powiedział, wciąż jest wiele do zrobienia.

Podczas tegorocznych obchodów święta uczelni zainicjowano zwyczaj nadawania tytułów profesorów honorowych, będących wyrazem uczczenia osób, które przyczyniły się do rozwoju UG.

Jako pierwsi tytuły takie otrzymali dwaj rektorzy seniorzy – prof. Marcin Pliński i prof. Bernard Lammek. Rektorom seniorom tytuły honorowe nadał rektor UG, a dyplom honorowy odczytali i wręczyli: prof. Marcinowi Plińskiemu – prof. Waldemar Surosz, dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii, prof. Bernardowi Lammkowi – prof. Beata Grobelna, dziekan Wydziału Chemii. – Lata, gdy [rektorzy seniorzy – przyp. red.] sprawowali swoje funkcje, zachowały się w naszej pamięci jako lata rozwoju, gdy dynamika wydarzeń inwestycyjnych, naukowych przybierała na sile, otwierając w efekcie możliwości, które teraz my możemy wykorzystać – podkreślił podczas wręczania dyplomów prof. Piotr Stepnowski.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Laureatom wręczyli je prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, oraz prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Krzysztof Bielawski. Nagrody otrzymali: dr Paula Gorszczyńska z Wydziału Filologicznego, dr Krzysztof Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Wyróżnienia otrzymali: dr Jan Patok z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, dr Joanna Gondek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz prof. Mariusz Bogusz z Wydziału Praw i Administracji.

Tradycją Święta UG stało się również uroczyste wręczanie Nagród Naukowych im. prof. Karola Taylora. Z rąk prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Anny Jurkowskiej-Zeidler, i prorektora ds. badań naukowych, prof. Wiesława Laskowskiego, nagrodę odebrali: prof. Danuta Makowiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz prof. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii. Z powodów zdrowotnych na uroczystości nie byli obecni dwaj pozostali laureaci tej nagrody: prof. Lech Chmurzyński z Wydziału Chemii oraz prof. Piotr Zientara z Wydziału Ekonomicznego.

W dalszej części uroczystości głos zabrała prof. Monika Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego, która serdecznie powitała wszystkich w progach wydziału, a następnie przedstawiła krótko jego historię, sięgającą czasów II wojny światowej, kiedy to w 1942 roku utworzono konspiracyjny Instytut Morski przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Następnie profesor przedstawiła sylwetki doktorów honoris causa UG z obszaru ekonomii. – Misją naszego wydziału jest osiąganie coraz wyższej pozycji naukowej oraz nowoczesne kształcenie studentów, zgodne z wymogami rynku pracy, a także włączanie się w rozwiązywanie aktualnych problemów życia społeczno-gospodarczego – powiedziała prof. Bąk na zakończenie swojej przemowy.

Po tym wystąpieniu dr Magdalena Markiewicz poprosiła o zabranie głosu prof. Wojciecha Bizona, prezesa zarządu spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs. Profesor Bizon poprowadził część spotkania dotyczącą wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu dla młodych naukowców Young Fahrenheit. Nagrodę z rąk rektora odebrali: dr Marta Krychowiak-Maśnicka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii oraz mgr Mateusz Baluk, doktorant w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii.

W dalszej części uroczystości prof. Monika Bąk oraz prof. Piotr Stepnowski wręczyli Srebrne Medale UG, które za długoletnią i pełną zaangażowania działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali: wieloletni pracownik UG dr hab. Witold Toczyski oraz Jacek Tymiński, prezes Vetro Port & Shipping Services.

Przedostatnim punktem programu było uroczyste objęcie Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przez prof. Leszka Balcerowicza. – Na Uniwersytecie Gdańskim patronami katedr są nasi wybitni doktorzy honorowi, których pamięć chcemy szczególnie kultywować ze względu na ich nieprzemijający wkład w rozwój naszego ośrodka akademickiego. Dziś inicjujemy ten piękny akademicki zwyczaj w naszym uniwersytecie, powierzając pierwszą z trzech imiennych katedr, Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, na rok akademicki 2022/2023 profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi – powiedział Rektor UG. Profesor Leszek Balcerowicz, który jest doktorem honoris causa UG, podziękował rektorowi i społeczności UG za uznanie i zaufanie, a następnie wygłosił przemówienie, w którym podkreślił m.in., że: – To ustrój decyduje, czy państwo wszczyna wojnę i jak żyje społeczeństwo w czasach pokoju.

Po przemówieniu prof. Balcerowicza usłyszeliśmy, drugi raz podczas spotkania, Akademicki Chór UG. Jako gest solidarności z narodem ukraińskim chór przygotował dwa utwory: kompozycję E. Kozaka Dymu moi do fragmentów wiersza Tarasa Szewczenki z roku 1840 oraz Psalm stojących w kolejce z repertuaru Krystyny Prońko do słów E. Brylla (rok 1980 Kolęda nocka), którego drugą zwrotkę zaśpiewano po ukraińsku.

– Niech Ukraina usłyszy i wie, że ma w nas przyjaciół – taką puentą rektor UG zamknął uroczyste posiedzenie Senatu.

Elżbieta Michalak-Witkowska
Zespół Prasowy UG


Załączniki