Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Historia 9 „6 z historii”- relacja z wystawy

„6 z historii”- relacja z wystawy

utworzone przez | cze 24, 2022 | Historia

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów obchodzonego na całym świecie od 2007 roku na pamiątkę powołania w 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives) w Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowana została wystawa pt. „6 z historii”

Fot. Alan Stocki/UG
Fot. Alan Stocki/UG
Fot. Alan Stocki/UG
Fot. Alan Stocki/UG
Fot. Alan Stocki/UG
Fot. Alan Stocki/UG

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów już po raz trzeci, tym razem przygotowując wystawę, która eksponowana była w dniach 6–10 czerwca w magazynach archiwalnych znajdujących się w podziemiach budynków rektoratu i neofilologii. Celem wystawy było zapoznanie zwiedzających z historią Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspozycja składała się z 6 punktów, stąd tytułowa „6 z historii”. W pierwszym z nich zaprezentowana została odbudowa szkolnictwa w Gdańsku po II wojnie światowej, stanowiąca prolog w historii powstawania szkół poprzedniczek Uniwersytetu Gdańskiego – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Proces tworzenia oraz rozwoju tychże szkół ukazany został z kolei w drugim punkcie wystawy. Kolejny punkt opowiadał o powołaniu Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku, natomiast dwa następne prezentowały proces rozwoju naszej uczelni oraz nierozerwalnie z nim związaną działalność studentów. Ostatnim punktem wystawy była prezentacja UG w obecnym kształcie. Ilustracją tejże historii były zaprezentowane na wystawie materiały pochodzące z zasobu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, wzbogacone o fotografie ze zbiorów Biblioteki Głównej UG.

Wystawę zwiedziło niemalże stu gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz uczelni: Jego Magnificencja Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, władze dziekańskie Wydziału Historycznego oraz Wydziału Biologii, a także prorektor ds. rozwoju i finansów w kadencji 2002–2005, prof. dr hab. Janusz Neider wraz z żoną – prof. dr hab. Danutą Marciniak-Neider; przedstawiciele jednostek organizacyjnych UG: dyrektor Biblioteki UG, kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BUG; pracownicy Biura Kształcenia, Kancelarii Ogólnej, Zespołu Promocji, Biura Organizacji, Sekcji Sprawozdawczości Statystycznej i Budżetowej oraz wnuk Jana Schwarza (założyciela WSP) – Zbigniew Dybizbański z żoną Grażyną; córka pierwszego rektora UG prof. Janusza SokołowskiegoJoanna Szczucka, studenci archiwistyki z dr Anną Żeglińską, doktoranci ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także przedstawiciele innych instytucji, np. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.

Wszystkim, którzy zechcieli odwiedzić naszą wystawę, składamy serdeczne podziękowania za wspólne świętowanie Międzynarodowego Tygodnia Archiwów!

Fot. Alan Stocki/UG
Fot. Alan Stocki/UG

dr Monika Płuciennik
dyrektor Archiwum
Uniwersytetu Gdańskiego

Anna Siekierska
Archiwum UG
Szkoła Doktorska
Nauk Humanistycznych
i Społecznych UG