Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Inne 9 Akademicki Budżet Obywatelski

Akademicki Budżet Obywatelski

utworzone przez | lis 12, 2022 | Inne

POZNALIŚMY WYNIKI KONKURSU

4 listopada 2022 roku ogłoszono wyniki pierwszej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego (ABO UG), konkursu, którego celem było umożliwienie społeczności akademickiej UG współdecydowania o rozwoju infrastruktury uczelni w obszarach zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni budynków uniwersyteckich oraz terenów wokół nich. Poprzez głosowanie pracownicy, studenci i doktoranci zadecydowali, że w 2023 roku na Kampusie Oliwskim powstaną: Park Kieszonkowy w patio przy budynku Neofilologii, siłownia zewnętrzna obok Biblioteki Głównej oraz strefy odpoczynku i relaksu na Wydziałach: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. W sumie na zwycięskie projekty przeznaczonych zostanie 200 tys. zł: 100 tys. zł na realizację pomysłów pracowników oraz 100 tys. zł na potrzeby studentów i doktorantów.

O KONKURSIE ABO UG

Pierwsza edycja konkursu Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego ruszyła 1 czerwca 2022 roku i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem w środowisku akademickim, zarówno na etapie samego składania wniosków, jak i na etapie głosowania. Propozycje projektów składać można było w formie elektronicznej przez Portal Studenta lub Portal Pracownika od 1 do 30 czerwca 2022 roku. Poszczególni wnioskodawcy mogli złożyć dowolną liczbę projektów, z zastrzeżeniem jednak, że jednorazowy koszt każdego z nich nie przekroczy kwoty 50 tys. zł. W sumie do komisji konkursowej wpłynęło 58 projektów (31 pracowniczych i 27 studenckich), z których do głosowania zakwalifikowano 42 projekty (25 projektów złożonych przez 22 pracowników oraz 17 projektów złożonych przez 12 studentów i doktorantów). Pełna lista projektów opublikowana została 10 października na stronie UG.

Głosowanie odbywało się przez Portal Pracownika i Portal Studenta od 17 do 24 października 2022 roku. Wszystkie uprawnione osoby mogły zagłosować na maksymalnie trzy projekty, przy czym pracownicy głosować mogli tylko na projekty pracownicze, a studenci i doktoranci – tylko na projekty studenckie. Osoby, które w dniu głosowania były zarówno pracownikami, jak i studentami, mogły oddać swój głos w obu kategoriach. W sumie na projekty pracownicze zagłosowała blisko połowa pracowników UG (aż 1478 osób). W kategorii studenckiej głosy oddało 3444 studentów i doktorantów.

DŁUGA LISTA POTRZEB

Propozycje projektów zgłaszanych przez członków społeczności akademickiej obejmowały przede wszystkim powstanie miejsc spotkań, które pozwalałyby na oderwanie się od stresujących sytuacji związanych z pracą lub studiami. Część projektów obejmowała dostosowanie przestrzeni kampusów do potrzeb osób poruszających się rowerami, np. przez stworzenie wiaty rowerowej przy „starym rektoracie” czy stojaka ze stacją naprawczą na kampusie w Gdyni. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się także takie propozycje, jak zakup gier planszowych dla Biblioteki Głównej, stworzenie Akademickiego Placu Zabaw czy zamontowanie klimatyzacji w budynku Wydziałów: Filologicznego i Historycznego. Jak zauważył podczas uroczystego ogłoszenia wyników ABO prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, dzięki tak dużemu zainteresowaniu projektem pracowników i studentów – Poznajemy potrzeby środowiska akademickiego, a także motywujemy się do wspólnego działania – do działania na rzecz wspólnoty.

JAK ZMIENI SIĘ UNIWERSYTET GDAŃSKI?

Zwycięskie projekty, które uzyskały najwięcej głosów pracowników i studentów, znajdą się w nowym budżecie uniwersytetu na 2023 rok. Wśród wniosków pracowniczych najwięcej głosów, bo aż 282, zdobył Park Kieszonkowy, który znajdować się ma w patio przy budynku Neofilologii. Autorką tego projektu jest Aleksandra Hołomej z Wydziału Filologicznego. W ramach projektu (którego koszt to 49 332 zł) zostanie m.in. nasadzona zieleń, powstaną łąki kwiatowe oraz ścieżki.

Na drugim miejscu wśród projektów pracowniczych, z 252 głosami, znalazł się projekt „Gym & Street Workout – zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu”, którego pomysłodawcą jest Tomasz Aftański, zastępca dyrektora ds. sportowych w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG. Strefa, w której mają się znaleźć takie sprzęty, jak drążki, drabinki czy urządzenia do crossfitu, zlokalizowana będzie na Kampusie Oliwskim obok napisu „I Love UG”. Korzystać z niej będą mogli wszyscy studenci oraz pracownicy UG. Koszt całości projektu wynosić ma 49 990 zł.

Wśród projektów studenckich pierwsze miejsce zajął „Plan ogólnouniwersyteckiej strefy ZERO-STRESS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego” autorstwa Mileny Kruszewskiej, studentki IV roku prawa, który uzyskał poparcie 1081 studentów. Projekt ten ma zostać zrealizowany na poziomie „0” gmachu Wydziału Prawa i Administracji UG, a jego koszt ma wynieść 50 000 zł. Jak zauważa autorka wniosku: – To był nasz wspólny pomysł, studentów prawa i administracji. Pomyśleliśmy, że przydałoby się miejsce, gdzie moglibyśmy odpocząć, gdzie moglibyśmy podłączyć laptop do prądu, aby go naładować. To jest pomysł oddolny – uniwersytecki, od studentów. Czuliśmy potrzebę stworzenia miejsca, gdzie moglibyśmy siedzieć, rozmawiać, być wspólnotą studencką. Dodatkowo chcieliśmy, aby ta przestrzeń była przyjemna – zielona i spokojna.

Drugie miejsce wśród projektów studenckich zajął projekt doktorantki Sandry Żukowskiej pt. „CHILLOUT ZONE na WNS”. Zagłosowało na niego 1005 osób. Projekt obejmuje przygotowanie strefy relaksu i odpoczynku w gmachu Wydziału Nauk Społecznych. Stanąć w nim mają m.in. fotele, huśtawka oraz pufy. Koszt całości szacowany jest przez autorkę projektu na 40 277 zł.

***

Konkurs Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego, który, jak zapowiedział prof. Arnold Kłonczyński, odbyć ma się także w przyszłym roku, ma na celu rozpoznanie potrzeb środowiska akademickiego, a także aktywizację pracowników i studentów do wspólnych działań na rzecz uniwersytetu. Zdaniem prof. Kłonczyńskiego – Wydaje się, że pomysł ten jest trafiony ze względu na to, że daje możliwość wyboru tych projektów, które są najbardziej potrzebne grupie studenckiej czy grupie pracowniczej. Z punktu widzenia osób zarządzających uczelnią jest to ważna informacja zwrotna, w jakich obszarach należy jeszcze działać – być może czegoś nie dostrzegliśmy, pewnych potrzeb nie byliśmy do tej pory w stanie zrealizować czy spełnić, ponieważ o nich nie wiedzieliśmy. Charakter projektów, nie tylko tych zwycięskich, ale też wszystkich, które były dopuszczone do głosowania, stanowi ważną informację o przestrzeniach naszego wspólnego życia akademickiego, o których trzeba jeszcze pamiętać oraz o które trzeba zadbać.

Ogromne zainteresowanie ABO wśród pracowników i studentów UG potwierdza, że działania tego rodzaju są potrzebne. Użytkownicy przestrzeni uniwersytetu wydają się najlepiej dostrzegać, czego w niej brakuje, co jeszcze można zmienić oraz dlaczego ta zmiana jest konieczna. Wyniki tegorocznego konkursu wskazują także na to, że pracownicy i studenci potrzebują przestrzeni wyciszenia, która pozwoli im w dalszej perspektywie sprawniej zdobywać wiedzę czy wykonywać swoje obowiązki zawodowe. O tym, na ile projekty konkursowe pozwolą im na to, przekonamy się już w 2023 roku, gdy zostaną one zrealizowane.

Agnieszka Bień


Załączniki