Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej – wyjątkowe wyróżnienia dla wyjątkowych osób

Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej – wyjątkowe wyróżnienia dla wyjątkowych osób

utworzone przez | sty 24, 2024 | Jubileusze i uroczystości

17 stycznia 2024 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się druga Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. W jej trakcie wręczono Nagrody Specjalne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawane z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG, Nagrody Santander Bank Polska dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną dla studentów i doktorantów.

POCHWAŁY I PODZIĘKOWANIA

Gala rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Łukasza Bienia. Zauważył on, że jest to wyjątkowa uroczystość, która chociaż została zorganizowana po raz drugi, to już wpisała się w kalendarz wydarzeń naszej uczelni. Łukasz Bień podkreślił też, że gala jest okazją, aby podziękować każdemu, kto przyczynił się do rozwoju i promocji naszej społeczności. Szczególne podziękowania skierował do władz Uniwersytetu Gdańskiego, które umożliwiają realizację wszystkich aktywności.

Następnie uczestników gali powitali rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, i prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr. hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Jego Magnificencja w swoim wystąpieniu uwypuklił znaczenie działalności pozanaukowej studentów i doktorantów dla wspólnoty środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz konieczność nagradzania tych wysiłków studentów i doktorantów. Zwrócił również uwagę na to, jak ważne jest działanie razem na rzecz wspólnoty akademickiej, która nie byłaby pełna, gdyby nie udział studentów i doktorantów. Również prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, odnosząc się do słów Jego Magnificencji, wskazał na ogromne znaczenie, jakie dla uniwersytetu oraz tworzenia tzw. wielobarwności życia uniwersyteckiego, ma aktywność studencka i doktorancka w obszarze naukowym, organizacyjnym, artystycznym i sportowym. Profesor zauważył, że organizacja wydarzeń naukowych i pozanaukowych wymaga ogromnego wysiłku oraz zaangażowania, co można docenić właśnie dzięki gali.

Po wystąpieniu władz uniwersytetu głos zabrał Wojciech Leśniewski – dyrektor Santander Universidades. Podziękował on władzom Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę oraz zachęcał całą społeczność akademicką do aktywności na polu naukowym i społecznym, podkreślając, że żadne z takich działań nie pozostanie bez echa oraz w przyszłości zostaną one docenione. Wspomniał również o kolejnych projektach, które Santander realizuje z trójmiejskimi uczelniami, zwłaszcza w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

Następnie wystąpili przedstawiciele środowiska doktoranckiego i studenckiego UG: przewodniczący Rady Doktorantów, mgr Sebastian Barczak, oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów, Piotr Patalas. Pierwszy z nich w kilku słowach podkreślił wyjątkowość Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Zauważył też, że dzięki aktywnym studentom i doktorantom nasza uczelnia staje się prawdziwą wspólnotą nauki, otwartą na nowe pomysły, dialog i współpracę. Z kolei Piotr Patalas podziękował wszystkim wyróżnionym – pracownikom, studentom i doktorantom, którzy swoim zaangażowaniem zmieniają funkcjonowanie uniwersytetu. Wspomniał także, tak jak jego przedmówcy, prof. Dmochowskiego ‒ nazwał go wielkim przyjacielem środowiska studenckiego, a utworzenie nagrody jego imienia uznał za uhonorowanie działalności i aktywności profesora na rzecz uniwersytetu.

WRĘCZENIE NAGRÓD

Po wystąpieniach otwierających Galę Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej prowadzący ją Kacper Wiśniewski z CASiD rozpoczął część główną wydarzenia, którą było wręczenie nagród zarówno pracownikom, jak i studentom oraz doktorantom. Jako pierwsze wręczono Nagrody im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, osoby niezwykle życzliwej studentom i doktorantom, która niemal do końca życia wspierała ich społeczność. Właśnie ta otwartość na problemy studentów i doktorantów skłoniła Parlament Studentów oraz Radę Doktorantów do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie nagrody jego imienia.

W tym roku nagrodę dla pracowników administracyjnych otrzymała Bogumiła Czapiewska z Biura Stypendialnego. Kapituła doceniła zwłaszcza olbrzymie zaangażowanie pani Bogumiły w pomoc studentom, opiekę nad nimi w trakcie pracy w Biurze Stypendialnym oraz w Dziekanacie Wydziału Historycznego. Nagrodzona podczas podziękowań wspominała swoją wieloletnią pracę na UG, gdzie większość czasu spędziła w jednostkach pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami, co dawało jej satysfakcję i pozwalało na spełnienie zawodowe.

Nagrodę dla nauczyciela akademickiego otrzymał dr Wacław Kulczykowski za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz studenckiego ruchu naukowego, zwłaszcza za promowanie nauki w innowacyjny sposób. Doktor Kulczykowski podkreślił, że nagroda jest dla niego wyjątkowym wyróżnieniem. Jego zdaniem najbardziej cenna dla nauczyciela akademickiego powinna być właśnie nagroda ustanowiona na wniosek studentów i doktorantów.

Następnie wręczone zostały Nagrody Santander dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną. Nagrodami wyróżnionych zostało niemal dwustu studentów i doktorantów, jednak nie wszyscy mogli pojawić się na gali.

Wręczanie wyróżnień w poszczególnych kategoriach poprzedzały prezentacje poszczególnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, w których studenci, doktoranci oraz pracownicy mogą rozwijać swoje pasje naukowe, artystyczne, sportowe czy społeczne. O aktywności kulturalnej odbywającej się m.in. w Akademickim Centrum Kultury „Alternator” opowiedziała Magdalena Niestoruk. Reprezentantka ACK wspomniała o wielu grupach artystycznych, w których swoje pasje rozwijać mogą członkowie społeczności akademickiej. Wiele z tych grup odnosi sukcesy i jest nagradzanych w Polsce oraz za granicą. O działaniach Parlamentu Studentów, Rady Doktorantów i całego Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG opowiedział Piotr Patalas. Wskazał on główne kategorie działań prowadzonych przez CASiD, a związanych z nauką, integracją społeczności akademickiej i lokalnej, działaniami charytatywnymi i społecznymi oraz działalnością międzynarodową. Jako ostatni o sukcesach sportowych studentów i doktorantów opowiedział Piotr Walczak, prezes Akademickiego Związku Sportowego UG. Sport jest jedną z dziedzin, w których UG wyróżnia się wśród uczelni z całej Polski, o czym świadczą liczne sukcesy naszych sportowców, składające się na wysokie miejsca AZS UG w corocznych klasyfikacjach Akademickich Mistrzostw Polski.

Gala zakończyła się występem Gdańskiej Orkiestry Akademickiej. Wykonała ona kilka wyjątkowych utworów, które wzbudziły powszechny aplauz.

GALA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej została zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej po raz drugi i jest wydarzeniem wyjątkowym na naszej uczelni. Stanowi jedną z niewielu okazji, by wyróżnić studentów i doktorantów angażujących się nie tylko w aktywności związane z obowiązkami wynikającymi z programu studiów, lecz także w innych dziedzinach życia. Wyjątkowa jest też Nagroda im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego dla najbardziej zaangażowanych w rozwój środowiska studenckiego pracowników naukowych i administracyjnych.

Zaangażowanie w akcje związane z rozwiązywaniem problemów społecznych, organizowanie zawodów sportowych i udział w nich czy rozwijanie pasji artystycznych obok aktywności na polu naukowym są czymś szczególnym, wyróżniającym tylko niektóre osoby studiujące na Uniwersytecie Gdańskim. Te dodatkowe aktywności wymagają więcej pracy, często nie dają bezpośredniej gratyfikacji, ale są podejmowane z różnych powodów, takich jak chęć pomocy, sprawdzenia siebie czy pasja artystyczna. Niezależnie od motywacji działania takie zmieniają na lepsze środowisko akademickie UG. Liczba laureatów, którzy w czasie Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej otrzymali nagrody i wyróżnienia, pokazuje, że Uniwersytet Gdański jako uczelnia daje duże możliwości rozwoju i to nie tylko na polu naukowym. Uczelnia zachęca do kreatywności studentów i doktorantów, a jej władze dostrzegają ich starania i pomagają urzeczywistniać ich potencjał.

Agnieszka Bień
Piotr Patalas


Załączniki