Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Studenci i doktoranci 9 Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

utworzone przez | lut 28, 2023 | Studenci i doktoranci

25 stycznia 2023 roku w Auli im. Profesora Janusza Sokołowskiego, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się pierwsza Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego. W jej trakcie wręczono Nagrody Specjalne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawane z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG, Nagrody Santander Bank Polska dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną dla studentów i doktorantów. Wręczono też wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży za działalność społeczną i zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Uroczystość poprowadził dyrektor Biura Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Łukasz Bień.

POCHWAŁY I PODZIĘKOWANIA

Gala rozpoczęła się od przemówień rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, i prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG. Jego Magnificencja w swoim wystąpieniu uwypuklił znaczenie działalności pozanaukowej studentów i doktorantów dla wspólnoty środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz konieczność nagradzania tych wysiłków. Zapewnił także, że w miarę możliwości będzie się starał wspierać wszystkie inicjatywy zmierzające do budowania wspólnotowości Uniwersytetu Gdańskiego. Wspominał również osobę zmarłego prof. Tadeusza Dmochowskiego, którego imię otrzymała nagroda ustanowiona na wniosek Parlamentu Studentów i Rady Doktorantów. Z kolei prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński, odnosząc się do słów Jego Magnificencji, wskazał również na ogromne znaczenie, jakie dla uniwersytetu oraz tworzenia tzw. wielobarwności życia uniwersyteckiego, ma aktywność studencka i doktorancka w obszarze naukowym, organizacyjnym, artystycznym i sportowym. Profesor zauważył, że organizacja wydarzeń naukowych i pozanaukowych wymaga wiele wysiłku oraz zaangażowania, co również powinno być docenione.

Po wystąpieniu władz uniwersytetu głos zabrał Wojciech Leśniewski – dyrektor Santander Universidades. Podziękował on władzom Uniwersytetu Gdańskiego za współpracę oraz zachęcał całą społeczność akademicką do aktywności na polu naukowym i społecznym, podkreślając, że żadne z takich działań nie pozostanie bez echa oraz w przyszłości zostaną one docenione.

Następnie wystąpili przedstawiciele środowiska doktoranckiego i studenckiego UG: przewodniczący Rady Doktorantów, mg Sebastian Barczak, oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów, Piotr Patalas. Pierwszy z nich w kilku słowach podkreślił wyjątkowość wydarzenia, którym jest pierwsza Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Zauważył również, że uroczystości tego rodzaju zwiększają aktywność studencką i doktorancką, mobilizują do większego zaangażowania w budowanie wspólnoty akademickiej nie tylko tej związanej z rozwojem nauki. Sebastian Barczak wspominał także prof. Tadeusza Dmochowskiego, pod którego pieczą przygotowywał swoją rozprawę doktorską i który do ostatnich chwil życia wspierał go w czasie jego „zmagań z nauką”. Piotr Patalas podziękował wszystkim wyróżnionym – pracownikom oraz studentom i doktorantom, którzy swoim zaangażowaniem zmieniają funkcjonowanie uniwersytetu. Wspomniał także, tak jak jego przedmówcy, prof. Dmochowskiego, nazywając go wielkim przyjacielem środowiska studenckiego, a nagrodę jego imienia uznał za uhonorowanie działalności i aktywności profesora na rzecz uniwersytetu.

WRĘCZENIE NAGRÓD

Po wystąpieniach otwierających Galę Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej prowadzący ją Łukasz Bień rozpoczął część główną wydarzenia, którą było wręczenie nagród zarówno pracownikom, jak i studentom oraz doktorantom. Jako pierwsze wręczono Nagrody im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego. Wcześniej jednak wyświetlony został film o prof. Dmochowskim autorstwa Jakuba Zboińskiego1. Najbliżsi współpracownicy i przyjaciele zmarłego w 2022 roku dziekana WNS związani z Uniwersytetem Gdańskim w krótkich wspomnieniach opisywali go jako osobę niezwykle ciepłą, otwartą na potrzeby innego człowieka oraz zaangażowaną w budowanie środowiska akademickiego uczelni. O swoich doświadczeniach ze współpracy ze zmarłym dziekanem w nagraniu opowiadali: prof. Piotr Stepnowski, dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG, dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG, dr hab. Danuta Plecka, prof. UG i Monika Zientara. O zmarłym prof. Tadeuszu Dmochowskim w filmie wypowiedział się także Piotr Patalas, który podkreślał otwartość dziekana Dmochowskiego na dyskusje ze środowiskiem studenckim i doktoranckim na wydziale oraz gotowość niesienia pomocy w trudnych sytuacjach. Właśnie to, iż profesor był otwarty na problemy studentów i doktorantów, skłoniło Parlament Studentów oraz Radę Doktorantów do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie nagrody jego imienia.

Po filmie rozdane zostały Nagrody im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego. W pierwszej edycji wyróżnienie z rąk rektora UG i prorektora ds. studentów i jakości kształcenia otrzymali: Paweł Małecki, kierownik administracji budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, oraz dr Leszek Reszka z Wydziału Ekonomicznego UG, opiekun Naukowego Koła Logistyki. Następnie wręczone zostały Nagrody Santander dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz działalność organizacyjną. Wręczenie wyróżnień w poszczególnych kategoriach poprzedzało wyświetlenie filmów promocyjnych poszczególnych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, w których studenci, doktoranci oraz pracownicy mogą rozwijać swoje pasje naukowe, artystyczne, sportowe czy społeczne. W czasie Gali wręczono także wyróżnienie Stowarzyszenia Czerwonej Róży za działalność społeczną i zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Z rąk prezesa Stowarzyszenia Czerwonej Róży, pana Ludwika Klinkosza, otrzymała je Marcelina Wilczewska – inicjatorka akcji „Studenci dla Ukrainy – pomagaMY” oraz prezes Fundacji „Studenci dla Ukrainy”.

Po zakończonej Gali uczestnicy oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z drobnego poczęstunku przygotowanego w Klubokawiarni „Index”, połączonego z występem Studia Wokalnego UG, działającego przy Akademickim Centrum Kultury „Alternator”.

GALA INNA NIŻ WSZYSTKIE

Gala Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej zorganizowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej była wydarzeniem wyjątkowym i unikatowym w historii Uniwersytetu Gdańskiego. Wyjątkowa jest też Nagroda im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego dla najbardziej zaangażowanych w rozwój środowiska studenckiego pracowników naukowych i administracyjnych. Jak zauważa dyrektor Biura CASiD, Łukasz Bień: – Dziekan Dmochowski był osobą, dla której jednym z priorytetów było dobro studentów. Był otwarty na innych i wszyscy członkowie społeczności akademickiej mogli liczyć na jego wsparcie. Nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszego patrona nagrody. Mówiąc o samych laureatach, Łukasz Bień zauważył, że: – Paweł Małecki, kierownik administracji budynku Wydziału Nauk Społecznych, był niezwykle życzliwy i pomocny w czasie, gdy w budynku odbywała się zbiórka na rzecz Ukrainy. Nie tylko wspierał studentów, ale także zapewniał dobre warunki i bezpieczeństwo osobom, które zgłaszały się po pomoc. Z kolei doktor Leszek Reszka od wielu lat wspiera studencki ruch naukowy jako opiekun Naukowego Koła Logistyki, a także włącza się w inne działania, takie jak akcja Movember. Biorąc pod uwagę ich zaangażowanie na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, nie wyobrażam sobie lepszych kandydatów do tej nagrody.

Wyróżnieni studenci w rozmowie z „Gazetą Uniwersytecką” podkreślali znaczenie samego wydarzenia i otrzymanych wyróżnień dla środowiska żaków. Jedna z laureatek Nagrody Rektora za działalność organizacyjną powiedziała: – Czuję się dumna, że mogę być częścią środowiska akademickiego, gdzie nasze działania mające na celu jego rozwój są nagradzane. W takich chwilach wiem, że to, co robiłam i chcę robić dalej, ma sens. Z kolei jeden z laureatów Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe zauważył, że: – Aktywność Parlamentu Studentów w celu wsparcia środowiska żaków widać na każdym kroku: na każdym wydziale działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów reprezentująca interesy studentów przed jego władzami. Świadomość, że istnieje taka instytucja, której celem jest nasze dobro, krzepi, a jednocześnie daje poczucie, że gdy wydarzy się coś niespodziewanego, nie będziemy pozostawieni sami sobie.

Aktywność i zaangażowanie w organizację akcji związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, przygotowanie i udział w zawodach sportowych czy rozwijanie pasji artystycznych obok aktywności na polu naukowym nie dotyczy wszystkich osób studiujących na Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia te wymagają dodatkowego nakładu pracy, za co często osoby te nie otrzymują gratyfikacji – robią to m.in. z potrzeby serca, chęci sprawdzenia swoich możliwości czy wrażliwości artystycznej. Niezależnie od motywacji działania takie zmieniają środowisko akademickie UG. Liczba laureatów, którzy w czasie Gali Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej otrzymali nagrody i wyróżnienia, pokazuje, że Uniwersytet Gdański jako uczelnia daje duże możliwości rozwoju i to nie tylko na polu naukowym. Uczelnia zachęca do kreatywności studentów i doktorantów, a jej władze dostrzegają ich starania i potencjał. Przy wsparciu Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz jednostek z nim współpracujących powstają projekty, które zadziwiają, fascynują, a także bardzo często – zaskakują. Krótkim podsumowaniem lub zachętą do działalności mogą być słowa, które padają w jednym ze spotów promujących CASiD: „A może byśmy zrobili na UG takie coś, że…”.

Agnieszka Bień


1 Film dostępny jest na profilu CASiD, na portalu Facebook.


Załączniki