Strona główna 9 Aktualny numer 9 Gala nagród z okazji 54 rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego

Gala nagród z okazji 54 rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego

utworzone przez | mar 26, 2024 | Aktualny numer, Jubileusze i uroczystości

Nauka jest nieskończona. Każdy z nas nosi w sobie pytania, które są zaczynem do badań. Wdaje się w dyskusje i polemiki, które budują współpracę lub kierują nas na konkretne ścieżki naukowe ‒ tymi słowami 29 lutego br. rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, otworzył pierwszą część obchodów 54 rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego. W części tej w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego wręczono państwowe odznaczenia, Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora, nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza oraz nagrody przyznane w konkursie Young Fahrenheit.

Uniwersytet Gdański powołany został 20 marca 1970 roku, w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Do historii uczelni odniósł się rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, w swoim wystąpieniu: ‒ Uniwersytet, który tworzymy my wszyscy, stoi na solidnych podwalinach pięćdziesięciu czterech lat działalności naszej uczelni. Zawsze godna podziwu i przypomnienia jest determinacja, z jaką naukowcy, mimo trudnych politycznie i gospodarczo czasów, prowadzili w początkach Uniwersytetu Gdańskiego badania naukowe, stopniowo kładąc fundamenty pod największą obecnie uczelnię na Pomorzu.

Tegoroczne obchody jubileuszu powołania UG rozpoczęły się uroczystością, podczas której doceniono dorobek naukowy, dydaktyczny i pracę administracyjną członkiń i członków społeczności akademickiej naszej uczelni.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz wręczyła zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe (lista odznaczonych: https://ug.edu.pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/attachments/node/files/Lista%20Osob%20Odznaczonych_29.02.2024.pdf):

· za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki: Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi,
· za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

Medale Złote, Srebrne i Brązowe za długoletnią służbę.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez ministra „właściwego do spraw oświaty i wychowania” odebrał prof. dr hab. Jakub Stelina.

Dziękując pracowniczkom i pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego, Beata Rutkiewicz podkreśliła znaczenie współpracy akademików z samorządami i otoczeniem gospodarczym: ‒ W ostatnich latach samorządy potwierdzają, że współpraca z Uniwersytetem Gdańskim przybrała nowy wymiar. Wiatr zmian powiał w dobrą stronę. W imieniu samorządowców dziękuję za to, że czujecie potrzebę współpracy z nami ‒ mówiła.

Druga część uroczystości poświęcona była naukowczyniom, naukowcom, dydaktyczkom i dydaktykom nagrodzonym m.in. za całokształt naukowy (Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora) oraz za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (nagroda „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa C. Mrongowiusza).

Po raz pierwszy wręczenie statuetek oraz dyplomów poprzedziła prezentacja laureatek i laureatów w formie krótkich filmów, w których o swojej pracy opowiadali oni sami, ich współpracownicy ‒ naukowczynie i naukowcy, a także dziekanki i dziekani oraz studentki i studenci. Filmy przygotowane przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności i samych nagrodzonych. Pokazały też, że o nauce i swoich dokonaniach oraz procesie kształcenia można mówić w sposób interesujący i z pasją.

Nagrody im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za rok 2023 z rąk prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, i rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, odebrały:
· dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG z Wydziału Zarządzania,
· dr Marta Frankowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
· mgr Małgorzata Aftańska z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Jak podkreślił prorektor UG, prof. Arnold Kłonczyński, w tym roku kapituła nagrody postanowiła przyznać wyróżnienia wszystkim pozostałym zgłoszonym osobom. Otrzymali je:

· dr Magdalena Iwanowska z Wydziału Nauk Społecznych,
· dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji,
· dr Wacław Kulczykowski z Wydziału Historycznego,
· prof. dr hab. Michał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed,
· dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG z Wydziału Biologii,
· dr Anna Reglińska-Jemioł z Wydziału Filologicznego,
· dr Leszek Reszka, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego,
· dr hab. Piotr Storoniak, prof. UG z Wydziału Chemii.

Nagrody Naukowe im. prof. Karola Taylora z rąk prorektora ds. badań naukowych, prof. dr. hab. Wiesława Laskowskiego, i rektora UG, prof. Piotra Stepnowskiego, odebrali:

· prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Wydziału Zarządzania,
· prof. dr hab. Bogdan Skwarzec z Wydziału Chemii,
· dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Od trzech lat podczas święta Uniwersytetu Gdańskiego wręczane są także nagrody Young Fahrenheit dla młodych pracowników i doktorantów UG, których badania mają potencjał komercjalizacyjny. Organizatorami tego konkursu są spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG oraz Gdańskim Klubem Biznesu i Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab.

Nagrody wspólnie z rektorem UG wręczał prezes Zarządu Univentum Labs, dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, który zachęcał promotorów, wykładowców do zgłaszania młodych ludzi do konkursu, ponieważ, jak zaznaczył, ich praca w przyszłości procentuje także dla wydziałów i dla uczelni.

W konkursie Young Fahrenheit zwyciężyli:

· I miejsce: mgr Vladyslav Ievtukhov,
· II miejsce: mgr inż. Kamila Jarzyńska,
· III miejsce: mgr Weronika Babińska-Wensierska.
Wyróżnienie otrzymała Natalia Wyźlic.

Z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego dziękuję Wam wszystkim, wszystkim pracowniczkom, pracownikom, studentkom, studentom, doktorantkom i doktorantom naszej uczelni oraz instytucjom, które blisko z nami współpracują, za to, że wspólnie budujecie to, co dla nas najcenniejsze, nasz Uniwersytet Gdański ‒ podkreślił podczas uroczystości rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. dr. hab. Marcina Tomczaka. Na zakończenie wydarzenia krótki koncert dała również Gdańska Orkiestra Akademicka, kierowana przez Marcina Janka, która zagrała pięć aranżacji znanych utworów muzyki rozrywkowej, za co otrzymała owacje na stojąco.

Magdalena Nieczuja-Goniszewska
rzeczniczka prasowa UG


Załączniki