Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Jubileusze i uroczystości 9 Jubileusz 20-lecia Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Jubileusz 20-lecia Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

utworzone przez | paź 18, 2023 | Jubileusze i uroczystości

W środę, 27 września br., na Uniwersytecie Gdańskim świętowaliśmy jubileusz 20-lecia Archiwum uczelni.

Początek uroczystości miał miejsce o godzinie 13.00 przed budynkiem rektoratu, gdzie zaproszeni goście zostali powitani przez dr Monikę Płuciennik, dyrektorkę Archiwum UG, oraz pracowników tej jednostki. Następnie zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z historią Archiwum, wyodrębnionego z Działu Organizacyjnego UG 1 października 2003 roku. Doktor Monika Płuciennik przedstawiła ponad 75-letnią tradycję archiwistyki uczelnianej, zapoczątkowaną w 1948 roku wraz z powstaniem w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 18, pierwszej składnicy służącej do czasowego przechowywania dokumentacji zbędnej w codziennej pracy uczelni. Podobna składnica akt powstała w latach 50. również w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, przy ul. Armii Czerwonej. W 1970 roku, po połączeniu obu uczelni, utworzono archiwum uniwersyteckie, które było sukcesorem zasobów obu wymienionych szkół i odtąd gromadziło również dokumentację własną nowej uczelni. Rozwijało się ono stopniowo jako część Działu Organizacyjnego. W 2003 roku zostało usamodzielnione, a obecnie jest jednostką ogólnouniwersytecką pełniącą funkcje usługowe, naukowe i dydaktyczne. Nadzór nad działalnością Archiwum sprawują rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku. Archiwum wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej jako archiwum zakładowe uprawnione do posiadania powierzonego zasobu historycznego1.

Kolejnym punktem spotkania było posadzenie na pasie zieleni przed rektoratem pamiątkowego drzewa – miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba). To długowieczne drzewo ma wiele zdrowotnych właściwości, m.in. wzmacnia pamięć. Dlatego stało się ono symbolem ludzi, którzy dbają o pamięć, kultywują historię, w tym m.in. archiwistów. W sadzeniu drzewa oprócz JM Rektora, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego i dr Moniki Płuciennik udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich, dziekani wydziałów UG, kanclerze, reprezentanci środowiska naukowego i archiwalnego.

Druga część spotkania odbyła się w holu Wydziału Nauk Społecznych UG, gdzie miał miejsce wernisaż wystawy „Podpisz historię”. Był on podsumowaniem akcji prowadzonej przez pracowników Archiwum od listopada 2022 roku, a polegającej na publikacji co miesiąc 10 fotografii z zasobu Archiwum i zwróceniu się do środowiska akademickiego z prośbą o rozpoznanie uwiecznionych na fotografiach postaci, miejsc i wydarzeń. W wyniku akcji udało się rozpoznać i uzupełnić opis ponad 20% prezentowanych fotografii. Podczas wernisażu nagrodzono najaktywniejszych uczestników akcji.

Oficjalną część obchodów jubileuszu 20-lecia Archiwum zakończyła prezentacja filmu jubileuszowego, przygotowanego przez pracowników Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego: Jakuba Zboińskiego we współpracy z Piotrem Patalasem i Kacprem Wiśniewskim. Film można znaleźć na YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=NtKyvbrou04.

Po filmie przyszedł czas na życzenia, które pracownikom naszego Archiwum złożyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, w tym Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej, wydziałów UG oraz studenci z Naukowego Koła Historyków UG.

Następnie goście udali się do kawiarni „Książką i Kawą” na WNS, by skosztować urodzinowego tortu.

dr Monika Płuciennik


1 Więcej informacji o historii Archiwum UG znajdziecie Państwo w artykule pt. 75 lat tradycji. 20-lecie Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego zamieszczonym na stronach 53–55.


Załączniki